کتاب‌شناسی اجمالی منابع لاتین فلسفه‌های مضاف

کتاب‌شناسی منابع لاتین فلسفه‌های مضاف

كتابشناسی منابع لاتین فلسفه‌های مضاف در یک جلد و به همت مرکز پژوهشی دائرةالمعارف علوم عقلی اسلامی منتشر شد.

چهارمین عنوان از مجموعه کتاب‌شناسی‌های مركز، كتابشناسی منابع لاتین علوم عقلی است. در این کتاب به معرفی حدود 2500  کتاب و مقاله از کتابخانه‌های مختلف پرداخته‌ایم،

پیش از این، کتاب‌شناسی‌های لاتین «منطق و فلسفه اسلامی (در دو جلد)»، «کلام (در دو جلد)» و «عرفان اسلامی (در یک جلد)» منتشر شده بود.

در مجموعه کتاب‌شناسی‌های منابع لاتین حدود دوازده هزار عنوان کتاب و مقاله از زبان‌های انگلیسی، فرانسوی و آلمانی معرفی شده است.

معرفی

این اثر مانند دیگر کتاب‌شناسی‌های اجمالی مركز از دو بخش تشكیل شده‌ است: معرفی منابع و فهرست‌ها.

بخش اول: معرفی منابع

در بخش اول، هر اثر با گزینه‌های ذیل معرفی شده است: شهرت و نام پدیدآور، معادل انگلیسی پدیدآور، تاریخ ولادت و وفات پدیدآور، شماره منبع، نماد نوع منبع، معادل فارسی عنوان منبع، عنوان اصلی منبع، نام مترجم و...، محل نشر، نام ناشر، تعداد صفحات، نوبت چاپ (بجز چاپ اول)، تاریخ نشر، زبان (در منابع غیرانگلیسی)، شابك (شماره استاندارد بین‌المللی كتاب)، درجه منبع، محل نگهداری، شماره ثبت، موضوعات به صورت درختی، محل درج و شماره جلد (برای مقاله نشریه‌ها و اجزاء کتاب)، و مشخصات مأخذ منابعی که مورد مراجعه مستقیم نبوده‌اند.

بخش دوم: فهرست‌ها

بخش دوم این كتاب، به فهرست‌های مختلفی اختصاص یافته است كه زمینه جست‌وجو در بخش اول كتاب را فراهم می‌كند. در این بخش، فهرست‌های ذیل آورده شده‌اند:‌

1) فهرست پدیدآوران (لاتین): در این فهرست نام لاتین پدیدآوران منابع به تفکیک زبان منابع آمده است.‌

2) فهرست پدیدآوران (به فارسی): این فهرست دربردارنده نام فارسی پدیدآورانی است که آثار آنها در ضمن کتاب‌شناسی معرفی شده‌اند. یکی از مزایای این فهرست این است که نقش‌های مختلف پدیدآوران اعم از مؤلف، مترجم، محقق، مصحح و تعلیقه‌نویس و... جدا از یکدیگر ذکر شده‌اند.‌

3) فهرست منابع (لاتین): در این فهرست عنوان اصلی منابع به زبان‌های گوناگون لاتین آمده است.

‌4) فهرست منابع (به فارسی): دربردارنده برگردان فارسی عنوان منابع است.‌

5) فهرست آثار: ذیل این فهرست، نام شخصیت‌ها و پدیدآورانی آورده شده است که مطالبی درباره آثار آنها در منابع کتاب‌شناسی شده آمده است.‌

6) فهرست اشخاص: در این فهرست، نام اعلامی ذکر شده است که درباره آنها در منابع کتاب‌شناسی شده، بحث شده است.‌

7) فهرست گرایش‌ها: مراد از گرایش‌ها، مکاتب، فِرق و نحله‌هایی هستند که درباره آنها در منابع کتاب‌شناسی‌شده، بحث شده است.‌

8) فهرست موضوعات: در فهرست موضوعات، موضوعات کلی منابع حداکثر در حد سه شاخه معرفی شده، و به محل درج آنها ارجاع شده است.

 

Posted by ناشناس (تایید نشده)