نوآورى‌هاى فلسفه اسلامي

 

 
این رساله در سال 1385 توسط جناب حجت‌الاسلام آقای دکتر یارعلی کرد فیروزجایی تألیف گردیده و در زمستان سال 1386 به چاپ رسید.
     كتاب مذكور گزارشى از مابعدالطبیعه ارسطو و مباحث فلسفی ابن‌سینا ارائه داده، سپس به مقایسهآنها می‌پردازد و نوآورى‌هاى فلسفه‌اسلامى را نسبت به فلسفه یویان برجسته می‌سازد.
 
فهرست مطالب:
   بخش اول: از سنت‌های فلسفی پیش از اسلام تا ظهور ابن‌سینا
             فصل اول: سنت‌های فلسفی هندی، چینی و ایرانی قبل از اسلام؛
             فصل دوم: سنت‌های فلسفی یونانی، یهودی و مسیحی؛
             فصل سوم: نخستین فیلسوفان مسلمان؛
             فصل چهارم: ابن سینا.
   بخش دوم: دستاوردهای جدید ابن‌سینا در مقایسه با ارسطو و افلوطین
              فصل اول: روش ارسطو و ابن سینا در مابعدالطبیعه؛
              فصل دوم: تعریف و موضوع فلسفه اولی؛
              فصل سوم: احکام کلی وجود؛
              فصل چهارم: ماهیت و احکام آن؛
              فصل پنجم: جوهر، اقسام واحکام آن؛
              فصل ششم:تقدم وتأخر؛
              فصل هفتم:حدوث و قدم؛
              فصل هشتم:واجب ممکن؛
              فصل نهم: علیت؛
خاتمه: نظام مابعدالطبیعی ابن‌سینا.

پیام‌رسان ایتا

https://eitaa.com/daeratolmaaref

پیام‌رسان سروش

http://sapp.ir/daeratolmaaref

 

Posted by ناشناس (تایید نشده)