یکشنبه: 5 تیر 1401

پايه اين مرکز علمي و تحقيقي بر درک درست از نياز زمان و تکاليف گران حوزة مبارک قم بنا نهاده شده است (مقام معظم رهبري دام ظله) .:. مطالعه بيشتر     
فارسیEnglish

مقام معظم رهبری دام ظله العالی: دعوت جوان‌های ما به علوم عقلی بسیار مهم است/ فلسفه اسلامی باید گفتمان فلسفی دنیا شود.

مرکز پژوهشي دائره‌المعارف علوم عقلي اسلامي، نخستين مرکز دائره‌المعارفي در زمينه علوم عقلي اسلامي

نوآورى‌هاى فلسفه اسلامي

 
اين رساله در سال 1385 توسط جناب حجت‌الاسلام آقاي دکتر يارعلي کرد فيروزجايي تأليف گرديده و در زمستان سال 1386 به چاپ رسيد.
     كتاب مذكور گزارشى از مابعدالطبيعه ارسطو و مباحث فلسفي ابن‌سينا ارائه داده، سپس به مقايسهآنها مي‌پردازد و نوآورى‌هاى فلسفه‌اسلامى را نسبت به فلسفه يويان برجسته مي‌سازد.
 

فهرست مطالب:

   بخش اول: از سنت‌هاي فلسفي پيش از اسلام تا ظهور ابن‌سينا

             فصل اول: سنت‌هاي فلسفي هندي، چيني و ايراني قبل از اسلام؛

             فصل دوم: سنت‌هاي فلسفي يوناني، يهودي و مسيحي؛

             فصل سوم: نخستين فيلسوفان مسلمان؛

             فصل چهارم: ابن سينا.

   بخش دوم: دستاوردهاي جديد ابن‌سينا در مقايسه با ارسطو و افلوطين

              فصل اول: روش ارسطو و ابن سينا در مابعدالطبيعه؛

              فصل دوم: تعريف و موضوع فلسفه اولي؛

              فصل سوم: احکام کلي وجود؛

              فصل چهارم: ماهيت و احکام آن؛

              فصل پنجم: جوهر، اقسام واحکام آن؛

              فصل ششم:تقدم وتأخر؛

              فصل هفتم:حدوث و قدم؛

              فصل هشتم:واجب ممکن؛

              فصل نهم: عليت؛

خاتمه: نظام مابعدالطبيعي ابن‌سينا.