کتاب‌شناسي تاريخ عرفان

اين کتاب که با عنوان کتاب‌شناسي تاريخ عرفان اسلامي منتشر شده و در آن به معرفي 8059 کتاب و مقاله از کتابخانه‌هاي مختلف پرداخته‌ايم، بخش نخست از مجموعه کتاب‌شناسي‌هاي علوم عقلي مرکز است که در آن حدود پنجاه هزار عنوان کتاب و مقاله معرفي شده است.

با توجه به اينکه کتاب‌هايي که در تاريخ يک علم نوشته مي‌شوند، گاه موضوع‌محور و گاه شخصيت‌محورند، کتاب‌ها و مقالاتي هم که به معرفي احوال، آثار و آراي متکلمين پرداخته‌اند، در اين مجموعه از منابع تاريخ کلام به‌شمار آمده‌اند؛ هرچند در اين کتاب‌ها و مقالات، تنها به احوال، آثار و آراي غير کلامي اين شخصيت‌ها پرداخته شده باشد.

كتاب‌هاي کتاب‌شناسي اين مركز، از دو بخش تشكيل شده‌اند: 1) معرفي منابع؛
2) فهرست‌ها.

براي آشنايي با جزئيات بيشتر از مجموعه کتابشناسي ها به اين صفحه برويد.