گنجينه معرفت «2»، مجموعه مقالات کلامي

 
اين کتاب به‌سان گنجينه معرفت (1) مجموعه‌اي متشکل از 14 مقاله کلامي را گردآورده است.
 
فهرست مقالات:
«برهان حدوث» اثر محمد ايزدي‌تبار.
«اعراف» اثر حسين زيني‌وند.
«برزخ در علم کلام» اثر علي شمس.
«ثنويت» اثر موسي ناظريان فرد.
«احباط» و «معاد» اثر احمد حيدرپور.
«اعاده معدوم» اثر عليرضا کرماني و علي معموري.
«اعجاز قرآن» اثر محمدرضا امامي‌نيا.
«احد» اثر غلامحسين حمزه‌خاني و محمد ايزدي‌تبار.
«قيوم»، «الباقي» و « القديم» اثر محمدجواد هاشمي و محمد ايزدي‌تبار.
«الباري» اثر محمد ابراهيمي و محمد ايزدي‌تبار.