یکشنبه: 5 تیر 1401

پايه اين مرکز علمي و تحقيقي بر درک درست از نياز زمان و تکاليف گران حوزة مبارک قم بنا نهاده شده است (مقام معظم رهبري دام ظله) .:. مطالعه بيشتر     
فارسیEnglish

مقام معظم رهبری دام ظله العالی: دعوت جوان‌های ما به علوم عقلی بسیار مهم است/ فلسفه اسلامی باید گفتمان فلسفی دنیا شود.

مرکز پژوهشي دائره‌المعارف علوم عقلي اسلامي، نخستين مرکز دائره‌المعارفي در زمينه علوم عقلي اسلامي

گنجينه معرفت «5»، (مجموعه مقالات فلسفه عرفان) منتشر شد

فلسفه‌هاي مضاف به پژوهش‌هاي فلسفي و عقلاني گفته مي‌شود که به يک موضوع و يا با نگاهي درجه دوم به يک علم مي‌پردازند. بنابراين، اين فلسفه‌ها گاه مضاف به يک علم‌اند و گاه مضاف به موضوعاتي که علوم بدان مي‌پردازد. پرداختن به فلسفه علوم سبب مي‌شود شناخت کافي از جوانب گوناگون علوم به‌دست آيد و در پرتو آن ثمراتي در عرصه‌هاي تعليم، تعلّم، يافتن آسيب‌ها و توليد علم حاصل شود. فلسفه عرفان نيز دانش نوپايي است که بالندگي آن، شناخت آسيب‌ها و ايجاد تحول در علم عرفان، متناسب با شرايط کنوني را نويد مي‌دهد.

آنچه در اين مجموعه ارائه مي‌شود بخشي از مباحث مطرح در «فلسفه عرفان»، همچون چيستي عرفان، خاستگاه و عوامل پيدايي آن، روش‌شناسي و پيوند آن با ديگر قلمرو‌هاي معرفتي است.

 مقاله‌هاي ارائه شده در اين مجموعه به شرح ذيل است:

درآمد:

عرفان اسلامي؛ بايستهها و کاستي‌ها / علامه محمدتقي مصباح يزدي/ ص21- 35

چيستي فلسفه عرفان/ دکتر محمد فنايي اشکوري / ص35- 48

 فصل اول: چيستي عرفان

ساختار عرفان اسلامي/ علي فضلي / ص 51- 80

عرفان اسلامي و گستره آن/ سيد يدالله يزدان‌پناه/ ص 83- 101

ريشه‌يابي واژه تصوف در قرن اول هجري/ احمد رنجبري/ ص 103 - 131

عناصر و مؤلفه‌هاي عرفان نظري/ مهدي بابايي/ ص 133 - 160

مبادي تصديقي عرفان نظري/ حسن معلمي/ ص 181 - 191

 فصل دوم: خاستگاه و عوامل پيدايي عرفان

خاستگاه عرفان اسلامي/ سيد يدالله يزدان‌پناه/ ص 193 - 223

عرفان و شريعت/ علي اميني‌نژاد/ ص 225 - 251

عرفان اسلامي در فرايند تعامل دين و فطرت/ علي فضلي/ ص 253 - 273

عرفان و تصوف در گسترة روايات/ علي اميني‌نژاد/ ص 275 - 303

فصل سوم: روش‌شناسي عرفان

کشف و شهود/ مهدي بابايي/ ص 305 - 325

حجيت ذاتي شهود/ علي اميني‌نژاد/ ص 327

سنجه‌ها و ميزان‌هاي عرفان اسلامي/ علي اميني‌نژاد/ ص 341 ـ 383

تأويل عرفاني   سيد يدالله يزدان‌پناه 385

قلمرو عقل و قلب در شناخت حق از ديدگاه ابن‌عربي/ بهزاد مرتضايي/ ص 453 - 475

تجربه ديني و شهود/ عليرضا کرماني/ ص 477 ـ 479

 فصل چهارم: عرفان و ديگر حوزه‌هاي معرفتي

نسبت دين، عرفان و فلسفه/  سيد يدالله يزدان‌پناه/ ص 501 -531

 جان هيک و کثرت‌گرايي ديني عرفاني؛ تحليل و نقد/  ولي‌الله عباسي/ ص 533 - 577

نگاهي به وحدت اديان از چشم‌انداز عرفان / ولي‌الله عباسي/ ص 579 ـ 615

نسبت عقل و عرفان/  عليرضا کرماني/ ص 617 ـ 649

عقلگريزي عرفان؟! / سيد يدالله يزدان‌پناه/ ص 651 - 679

عرفان و رويکرد معرفت‌شناختي نوين /  سيد عطاء انزلي/ ص 681 - 738