گنجينه معرفت «5»، (مجموعه مقالات فلسفه عرفان)

فلسفه‌های مضاف به پژوهش‌های فلسفی و عقلانی گفته می‌شود که به یک موضوع و یا با نگاهی درجه دوم به یک علم می‌پردازند. بنابراین، این فلسفه‌ها گاه مضاف به یک علم‌اند و گاه مضاف به موضوعاتی که علوم بدان می‌پردازد. پرداختن به فلسفه علوم سبب می‌شود شناخت کافی از جوانب گوناگون علوم به‌دست آید و در پرتو آن ثمراتی در عرصه‌های تعلیم، تعلّم، یافتن آسیب‌ها و تولید علم حاصل شود. فلسفه عرفان نیز دانش نوپایی است که بالندگی آن، شناخت آسیب‌ها و ایجاد تحول در علم عرفان، متناسب با شرایط کنونی را نوید می‌دهد.

آنچه در این مجموعه ارائه می‌شود بخشی از مباحث مطرح در «فلسفه عرفان»، همچون چیستی عرفان، خاستگاه و عوامل پیدایی آن، روش‌شناسی و پیوند آن با دیگر قلمرو‌های معرفتی است.

 مقاله‌های ارائه شده در این مجموعه به شرح ذیل است:

درآمد:

عرفان اسلامی؛ بایستهها و کاستی‌ها / علامه محمدتقی مصباح یزدی/ ص21- 35

چیستی فلسفه عرفان/ دکتر محمد فنایی اشکوری / ص35- 48

 فصل اول: چیستی عرفان

ساختار عرفان اسلامی/ علی فضلی / ص 51- 80

عرفان اسلامی و گستره آن/ سید یدالله یزدان‌پناه/ ص 83- 101

ریشه‌یابی واژه تصوف در قرن اول هجری/ احمد رنجبری/ ص 103 - 131

عناصر و مؤلفه‌های عرفان نظری/ مهدی بابایی/ ص 133 - 160

مبادی تصدیقی عرفان نظری/ حسن معلمی/ ص 181 - 191

 فصل دوم: خاستگاه و عوامل پیدایی عرفان

خاستگاه عرفان اسلامی/ سید یدالله یزدان‌پناه/ ص 193 - 223

عرفان و شریعت/ علی امینی‌نژاد/ ص 225 - 251

عرفان اسلامی در فرایند تعامل دین و فطرت/ علی فضلی/ ص 253 - 273

عرفان و تصوف در گسترة روایات/ علی امینی‌نژاد/ ص 275 - 303

فصل سوم: روش‌شناسی عرفان

کشف و شهود/ مهدی بابایی/ ص 305 - 325

حجیت ذاتی شهود/ علی امینی‌نژاد/ ص 327

سنجه‌ها و میزان‌های عرفان اسلامی/ علی امینی‌نژاد/ ص 341 ـ 383

تأویل عرفانی   سید یدالله یزدان‌پناه 385

قلمرو عقل و قلب در شناخت حق از دیدگاه ابن‌عربی/ بهزاد مرتضایی/ ص 453 - 475

تجربه دینی و شهود/ علیرضا کرمانی/ ص 477 ـ 479

 فصل چهارم: عرفان و دیگر حوزه‌های معرفتی

نسبت دین، عرفان و فلسفه/  سید یدالله یزدان‌پناه/ ص 501 -531

 جان هیک و کثرت‌گرایی دینی عرفانی؛ تحلیل و نقد/  ولی‌الله عباسی/ ص 533 - 577

نگاهی به وحدت ادیان از چشم‌انداز عرفان / ولی‌الله عباسی/ ص 579 ـ 615

نسبت عقل و عرفان/  علیرضا کرمانی/ ص 617 ـ 649

عقلگریزی عرفان؟! / سید یدالله یزدان‌پناه/ ص 651 - 679

عرفان و رویکرد معرفت‌شناختی نوین /  سید عطاء انزلی/ ص 681 - 738

 

پیام‌رسان ایتا

https://eitaa.com/daeratolmaaref

پیام‌رسان سروش

http://sapp.ir/daeratolmaaref

 

Posted by ناشناس (تایید نشده)