یکشنبه: 5 تیر 1401

پايه اين مرکز علمي و تحقيقي بر درک درست از نياز زمان و تکاليف گران حوزة مبارک قم بنا نهاده شده است (مقام معظم رهبري دام ظله) .:. مطالعه بيشتر     
فارسیEnglish

مقام معظم رهبری دام ظله العالی: دعوت جوان‌های ما به علوم عقلی بسیار مهم است/ فلسفه اسلامی باید گفتمان فلسفی دنیا شود.

مرکز پژوهشي دائره‌المعارف علوم عقلي اسلامي، نخستين مرکز دائره‌المعارفي در زمينه علوم عقلي اسلامي

خير و شر در مکتب ابن‌عربي

نويسنده: حسن اميني

استاد راهنما: استاد حسن رمضاني

استاد مشاور و ارزياب: استاد علي اميني‌نژاد

پرسش از چرايي وجود بلايايي چون سيل، زلزله، فقر، بيماري، تجاوز به حقوق انسان‌ها و ...، همواره از مهم‌ترين دغدغه‌هاي بشر در حوزه عقايد بوده است؛ تا آنجا كه برخي در مباحث جديد كلامي به اين پندار گرويده‌اند كه وجود شرور، منافي علم نامحدود، قدرت مطلق و خير محض بودن مبدأ هستي است! كلام و فلسفه هر كدام از زاويه‌اي به حل معضل شرور پرداخته‌اند و عرفان اسلامي از اين منظر به آن توجه كرده كه، شر چگونه با خير محض بودنِ حق سازگار است؟ جناب آقاي حسن اميني از پژوهشگران مركز پژوهشي دائرةالمعارف علوم عقلي اسلامي در اين نوشتار پس از تبيين مفهوم خير و شر، به مباني نظري اين بحث در مكتب عرفاني ابن‌عربي پرداخته و شر و خاستگاه آن را از منظر ابن‌عربي و پيروان وي تبيين كرده است.

فهرست مطالب
 فصل اول: كليات
 فصل دوم: آراي كلامي و فلسفي
 فصل سوم: مباني نظري خير و شر
 فصل چهارم: تبيين خير و شر
 فصل پنجم: خاستگاه شرور
 فصل ششم: بررسي چند شبهه
اين كتاب توسط انتشارات مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) منتشر شده است.