نمايه موضوعي منابع فلسفه سياسي

 

كتاب نمایه موضوعی منابع فلسفه سیاسی به همت مركز پژوهشی دائرةالمعارف علوم عقلی اسلامی منتشر شد.

اثر پیش‌رو نمایه‌ها و کلیدواژه‌های 136 منبع فلسفه سیاسی است که از میان آنها، 92 منبع به منابع فلسفه سیاسی اسلامی و 44 منبع به منابع فلسفه سیاسی غرب اختصاص دارد. این منابع از دوره‌های مختلف انتخاب شده، و بیشتر منابع اصلی فیلسوفان مشاء، اشراق، متعالیه و معاصر را دربرمی‌گیرد، تا بتوان با اتکای بر آنها دیدگاه فیلسوفان اسلامی را در موضوعات گوناگون فلسفه سیاسی توضیح داد.

در انتخاب منابع فلسفه سیاسی غرب نیز تلاش شده، منابع اصلی از دوره‌های مختلف بررسی شود. به همین دلیل، آثاری از فیلسوفان یونان باستان، فیلسوفان رواقی، مسیحی و مدرن انتخاب شده‌اند. قرار گرفتن نمایه‌های منابع فلسفه سیاسی غرب در کنار نمایه‌های منابع فلسفه سیاسی اسلامی، افزون‌برآنکه زمینه مقایسه میان آنها و دستیابی به اشتراک‌ها و تفاوت‌ها را فراهم می‌سازد، وجود ظرفیت‌ها و خلأها در هریک را هم نشان می‌دهد.

این اثر پژوهشی که به نام نمایه موضوعی منابع فلسفه سیاسی و در یک جلد عرضه شده است، دربردارندة 1475 کلیدواژه و 14250 نمایه ترکیبی است. از منابع منتخب، تنها نمایه‌های مربوط به  فلسفه سیاسی استخراج شده است و تنظیم کلیدواژه‌ها و انتخاب کلیدواژه اصلی و ارجاعی در این مجموعه، بر اساس اصطلاح‌نامه فلسفه سیاسی بوده، که در همین مرکز تهیه شده است.

برای آشنایی با «نمایه‌‌نویسی» و فوائد آن اینجا را کلیک کنید.

 

پیام‌رسان ایتا

https://eitaa.com/daeratolmaaref

پیام‌رسان سروش

http://sapp.ir/daeratolmaaref


 

Posted by ناشناس (تایید نشده)