یکشنبه: 5 تیر 1401

پايه اين مرکز علمي و تحقيقي بر درک درست از نياز زمان و تکاليف گران حوزة مبارک قم بنا نهاده شده است (مقام معظم رهبري دام ظله) .:. مطالعه بيشتر     
فارسیEnglish

مقام معظم رهبری دام ظله العالی: دعوت جوان‌های ما به علوم عقلی بسیار مهم است/ فلسفه اسلامی باید گفتمان فلسفی دنیا شود.

مرکز پژوهشي دائره‌المعارف علوم عقلي اسلامي، نخستين مرکز دائره‌المعارفي در زمينه علوم عقلي اسلامي

انتشار كتاب نمايه موضوعي منابع فلسفه سياسي

كتاب نمايه موضوعي منابع فلسفه سياسي به همت مركز پژوهشي دائرةالمعارف علوم عقلي اسلامي منتشر شد.

اثر پيش‌رو نمايه‌ها و کليدواژه‌هاي 136 منبع فلسفه سياسی است که از ميان آنها، 92 منبع به منابع فلسفه سياسی اسلامی و 44 منبع به منابع فلسفه سياسی غرب اختصاص دارد. اين منابع از دوره‌های مختلف انتخاب شده، و بيشتر منابع اصلی فيلسوفان مشاء، اشراق، متعاليه و معاصر را دربرمی‌گيرد، تا بتوان با اتکای بر آنها ديدگاه فيلسوفان اسلامی را در موضوعات گوناگون فلسفه سياسی توضيح داد.

در انتخاب منابع فلسفه سياسی غرب نيز تلاش شده، منابع اصلی از دوره‌های مختلف بررسي شود. به همين دليل، آثاری از فيلسوفان يونان باستان، فيلسوفان رواقی، مسيحی و مدرن انتخاب شده‌اند. قرار گرفتن نمايه‌های منابع فلسفه سياسي غرب در کنار نمايه‌های منابع فلسفه سياسی اسلامی، افزون‌برآنکه زمينه مقايسه ميان آنها و دستيابي به اشتراک‌ها و تفاوت‌ها را فراهم مي‌سازد، وجود ظرفيت‌ها و خلأها در هريک را هم نشان مي‌دهد.

اين اثر پژوهشي که به نام نمايه موضوعی منابع فلسفه سياسی و در يک جلد عرضه شده است، دربردارندة 1475 کليدواژه و 14250 نمايه ترکيبي است. از منابع منتخب، تنها نمايه‌هاي مربوط به  فلسفه سياسي استخراج شده است و تنظيم کليدواژه‌ها و انتخاب کليدواژه اصلي و ارجاعي در اين مجموعه، بر اساس اصطلاح‌نامه فلسفه سياسي بوده، که در همين مرکز تهيه شده است.

براي آشنايي با «نمايه‌‌نويسي» و فوائد آن اينجا را کليک کنيد.

 
پيام‌رسان ايتا
پيام‌رسان سروش