گنجينه معرفت «6» (مجموعه مقالات معرفت شناسي)

دانش معرفت‌شناسی که از علوم عقلی به شمار می‌آید، پایه همه علوم بشری و از نگاهی، مهم­ترین آنها است. هرچند این رشته علمی به عنوان رشته‌ای مستقل در غرب جدید، شکل گرفته،‌ مراجعه به میراث علمی مسلمانان به روشنی نشان می‌دهد که بسیاری از اصول اساسی و مسائل آن از متن­های منطقی، فلسفی، کلامی و عرفانی مسلمانان قابل استفاده است. با توجه به دستاوردهای اندیشمندان مسلمان معاصر، در بازیابی اصول و مسائل این علم از متون گذشته و ساماندهی آنها می‌توان گفت: اکنون، معرفت‌شناسی مسلمانان به عنوان رشته­ای مستقل، با رویکردی جدید و اصول و دستاوردهایی متفاوت از فلسفه غرب ، در حوزه‌های علمی مسلمانان شکل گرفته و رو به گسترش است.

آنچه در این مجموعه، ارائه شده است بخشی از دستاوردها و تلاش­های پژوهشگران این حوزه در شناساندن معرفت‌شناسی مسلمانان با توجه به مباحث جدید غربی و با بهره­گیری از میراث علمی دانشمندان علوم عقلی است.

مقالات زیر در این مجموعه گردآوری شده :

عقلانیت معرفت / محمد حسین‌زاده / ص 21

نگاهی به جغرافیای معرفت‏شناسی غرب / رحمت‏الله رضایی / ص 39

تطور تاریخی وجود ذهنی / حجت کوثریان / ص 73

وجود ذهنی در فلسفه اسلامی / غلامرضا فیاضی / ص 103

رابطه وجود ذهنی و ارزش شناخت از دیدگاه استاد مطهری  / احمد علی نیازی / ص 119

معرفت‏شناسی وجود ذهنی / حجت کوثریان / ص 149

اثبات علم و نفی سفسطه در معرفت / عسکری سلیمانی امیری / ص 173

معرفت و گونه‏های یقین / عباس عارفی / ص 199

یقین؛ پیشینه، انواع و تعاریف / سید عبدالرئوف افضلی / ص 225

اقسام بدیهی و چالش تحقق / عباس عارفی / ص 251

سرّ بداهت تصوری و اقوال در مسئله / عباس عارفی / ص 287

بررسی و نقد اقوال در سرّ بداهت تصوری/ عباس عارفی / ص 311

بررسی رابطه بداهت با صدق / احمد سعیدی / ص 345

چیستی حمل ذاتی اوّلی و حمل شایع صناعی / احمد ابوترابی / ص 367

قضایای تحلیلی و ترکیبی / احمد ابوترابی / ص 407

نگاهی تطبیقی به احکام تحلیلی کانت و قضایای ذاتیة المحمول / احمد ابوترابی / ص 457

مبناگرایی معتدل از دیدگاه پل موزر و ابن‌سینا / رحمت‌الله رضایی / ص 481

ملاصدرا و رویكردهای سه‌گانه در تعقل / سعیده فخار نوغانی / ص 525

 

پیام‌رسان ایتا

https://eitaa.com/daeratolmaaref

پیام‌رسان سروش

http://sapp.ir/daeratolmaaref

 

Posted by ناشناس (تایید نشده)