اصطلاح‌نامه فلسفه اسلامي

کار تهیه و تدوین اصطلاح‌نامة فلسفه، با استفاده از محققان متخصّص و نظارت اساتیدی برجسته انجام گرفته و اصطلاحات و روابط اصطلاح‌نامه‌ای آن در شورای علمی فلسفه به تصویب رسیده است.

در این اصطلاح‌نامه حدود 13000 اصطلاح فلسفی همراه با 27300 مستند، معرفی شده است. این اصطلاحات از حدود 190 منبع استخراج شده و در چهارده ردة زیر قرار گرفته‌اند:

 1. الأحكام الكلیة للوجود
 2. الوجود الرابط و المستقل
 3.  المواد الثلاث
 4. الماهیة
 5. المقولات
 6. الواحد و الكثیر
 7. العلة و المعلول
 8. القوة و الفعل
 9. التقدم و التأخر
 10. العلم
 11. علم النفس
 12. الإلهیات بالمعنی الأخص
 13. المعاد
 14. العلوم

با توجه به اینکه بسیاری از منابع اصطلاح‌نامة فلسفه، عربی بوده‌اند، «زبان عربی» به‌عنوان زبان اصلی اصطلاحات برگزیده شد، اما اصطلاحاتی كه از منابع فارسی استخراج شده و به فارسی هم شهرت داشته‌اند به عربی تبدیل نكرده‌ایم؛ از این رو، در ترتیب الفبایی این مجموعه برخی از حروف اختصاصی زبان فارسی هم وجود دارد.

جهت آشنایی با جزئیات بیشتر درباره اصطلاح‌نامه‌ اینجا را کلیک کنید

پیام‌رسان ایتا

https://eitaa.com/daeratolmaaref

پیام‌رسان سروش

http://sapp.ir/daeratolmaaref

 

Posted by ناشناس (تایید نشده)