یکشنبه: 5 تیر 1401

پايه اين مرکز علمي و تحقيقي بر درک درست از نياز زمان و تکاليف گران حوزة مبارک قم بنا نهاده شده است (مقام معظم رهبري دام ظله) .:. مطالعه بيشتر     
فارسیEnglish

مقام معظم رهبری دام ظله العالی: دعوت جوان‌های ما به علوم عقلی بسیار مهم است/ فلسفه اسلامی باید گفتمان فلسفی دنیا شود.

مرکز پژوهشي دائره‌المعارف علوم عقلي اسلامي، نخستين مرکز دائره‌المعارفي در زمينه علوم عقلي اسلامي

کتاب «اعيان ثابته در عرفان اسلامي» منتشر شد

نويسنده: اصغر نوروزي

استاد راهنما: استاد حسن رمضاني

استاد مشاور و ارزياب: استاد علي اميني‌نژاد

«علم حق تعالي»، به‌ويژه علم قبل از ايجاد، «جبر و اختيار»، «سعادت و شقاوت» و «قضاء و قدر» از مسائل مهم هستي‌شناسي در تمام حوزه‌هاي الهياتي اعم از کلام، فلسفه، عرفان و شريعت است. سرنوشت اين مسائل در تحليل عرفاني آن، با «آموزه اعيان ثابته» گره خورده است. اعيان ثابته که همان حقيقت اشياء در علم حق تعالي در تعين ثاني و همان حيثيت حدي و ماهوي اسماء حق هستند، يكي از آموزه‌هاي بنيادين در عرفان اسلامي و كليد فهم بسياري از مباحث عرفاني است. اين نوشتار پس از تبيين آموزه اعيان ثابته و بيان جايگاه آن در هستي‌شناسي عرفاني، به برخي دستاوردهاي آن در تحليل مسائل الهياتي اشاره مي‌كند.
در اين اثر مي‌خوانيم:
·        کلياتي درباره پيشينه، جايگاه، معاني و تقسيمات اعيان ثابته
·        رابطه‌ اعيان ثابته، اسما و عالم خلق
·        احکام و ويژگي‌هاي اعيان ثابته
·        دستاوردهاي آموزه اعيان ثابته در بحث «علم پيشين خداوند به مخلوقات» و «جبر و اختيار»
 
تهيه شده در مرکز پژوهشي دائره‌المعارف علوم عقلي اسلامي
نوبت چاپ: اول، اسفند 1390
شمارگان: 1000 نسخه
ناشر: مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)
قيمت: 26000 ريال