اعيان ثابته در عرفان اسلامي

 

نویسنده: اصغر نوروزی

استاد راهنما: استاد حسن رمضانی

استاد مشاور و ارزیاب: استاد علی امینی‌نژاد

«علم حق تعالی»، به‌ویژه علم قبل از ایجاد، «جبر و اختیار»، «سعادت و شقاوت» و «قضاء و قدر» از مسائل مهم هستی‌شناسی در تمام حوزه‌های الهیاتی اعم از کلام، فلسفه، عرفان و شریعت است. سرنوشت این مسائل در تحلیل عرفانی آن، با «آموزه اعیان ثابته» گره خورده است. اعیان ثابته که همان حقیقت اشیاء در علم حق تعالی در تعین ثانی و همان حیثیت حدی و ماهوی اسماء حق هستند، یكی از آموزه‌های بنیادین در عرفان اسلامی و كلید فهم بسیاری از مباحث عرفانی است. این نوشتار پس از تبیین آموزه اعیان ثابته و بیان جایگاه آن در هستی‌شناسی عرفانی، به برخی دستاوردهای آن در تحلیل مسائل الهیاتی اشاره می‌كند.
در این اثر می‌خوانیم:
·        کلیاتی درباره پیشینه، جایگاه، معانی و تقسیمات اعیان ثابته
·        رابطه‌ اعیان ثابته، اسما و عالم خلق
·        احکام و ویژگی‌های اعیان ثابته
·        دستاوردهای آموزه اعیان ثابته در بحث «علم پیشین خداوند به مخلوقات» و «جبر و اختیار»
 
تهیه شده در مرکز پژوهشی دائره‌المعارف علوم عقلی اسلامی
نوبت چاپ: اول، اسفند 1390
شمارگان: 1000 نسخه

ناشر: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

پیام‌رسان ایتا

https://eitaa.com/daeratolmaaref

پیام‌رسان سروش

http://sapp.ir/daeratolmaaref

 

Posted by ناشناس (تایید نشده)