فرهنگ اعلام علوم عقلي اسلامي

فرهنگ أعلام علوم عقلی اسلامی مشتمل بر نام حدود 7800 مدخل از أعلام مرتبط با حوزه معارف عقلى اسلامى است كه ذیل هر یك نام كامل، القاب، كنیه‌ها، تخصص، مذهب، ملیت، محل ولادت و وفات، استادان، شاگردان و آثار فرد، همراه با منابع استخراج این اطلاعات، ذكر شده است. 500 نفر از این أعلام جزو معاصرین، مستشرقین و شخصیت‌هاى علوم عقلى قبل از اسلام هستند.

فهرست مجلدات این فرهنگ به قرار زیر است:
جلد اول: الف (آبی عروضی- ایوانکیفی)
جلد دوم: ب- ذ (بابا اسحاق- ذهنی)
جلد سوم: ر- ق (رابعه- قریمی)
جلد چهارم: ق- ی (قزداری- یوسی)
جلد پنجم: ملحقات و فهرست‌ها

 

 

پیام‌رسان ایتا

https://eitaa.com/daeratolmaaref

پیام‌رسان سروش

http://sapp.ir/daeratolmaaref


 

 

Posted by ناشناس (تایید نشده)