مباني و اصول عرفان‌نظري

 

                نویسنده: سید یدالله یزدان‌پناه

اهمیت شناخت و آگاهی نسبت به نظام هستی شناسانه­ای که عرفای اسلامی در قالب علم عرفان نظری ارائه نموده­اند، امروزه بر کسی پوشیده نیست. اقبال عمومی به معنویت در روزگار رو به افول مادی‌گرایی از سویی، و رواج عرفانهای کاذب وبی‌پایه و همسو با اهداف استکباری از سوی دیگر ، اهمیت نشر و ارائه عرفان اصیل اسلامی را دو چندان کرده است. افزون بر این، لزوم نقد وتحلیل اندیشه‌های معرفتی جهت دستیابی به معارف حقیقی اهل­بیت(ع) از مهم­ترین رسالتهای اندیشمندان شیعی به شمار می­رود. کتاب حاضر که حاصل سلسله درس‌های عرفان‌نظری استاد یدالله یزدان‌پناه است، با چنین رویکردی به ارائه مبانی عرفان نظری پرداخته است.
لازم به ذکر است که این اثر به عنوان کتاب سال جمهوری اسلامی ایران در سال 1389 برگزیده شد.
 
فهرست مطالب:
فصل اول: تاریخچه تحولات عرفانی؛
فصل دوم: چیستی عرفان نظری و نسبت آن با شریعت و عقل؛
فصل سوم: وحدت وجود و فروع و لوازم آن از منظر عرفان؛
فصل چهارم: اقامه برهان بر وحدت وجود؛
فصل پنجم: وحدت وجود از منظر شریعت؛
فصل ششم: مقام ذات؛
فصل هفتم: تعین اول؛
فصل هشتم: تعین ثانی؛
فصل نهم: عوالم خلقی؛
فصل دهم: نفس رحمانی؛
فصل یازدهم: حقیقت انسان و جایگاه او در هستی؛
فصل دوازدهم: نسبت انسان با خداوند؛
فصل سیزدهم: نسبت انسان با عالم؛
فصل چهاردهم: رسالت، نبوت و ولایت؛
فصل پانزدهم: خاتم اولیاء نزد محی‌الدین ابن‌عربی.

پیام‌رسان ایتا

https://eitaa.com/daeratolmaaref

پیام‌رسان سروش

http://sapp.ir/daeratolmaaref

Posted by ناشناس (تایید نشده)