سه شنبه: 7 تیر 1401

پايه اين مرکز علمي و تحقيقي بر درک درست از نياز زمان و تکاليف گران حوزة مبارک قم بنا نهاده شده است (مقام معظم رهبري دام ظله) .:. مطالعه بيشتر     
فارسیEnglish

مقام معظم رهبری دام ظله العالی: دعوت جوان‌های ما به علوم عقلی بسیار مهم است/ فلسفه اسلامی باید گفتمان فلسفی دنیا شود.

مرکز پژوهشي دائره‌المعارف علوم عقلي اسلامي، نخستين مرکز دائره‌المعارفي در زمينه علوم عقلي اسلامي

مباني و اصول عرفان‌نظري

                نويسنده: سيد يدالله يزدان‌پناه


اهميت شناخت و آگاهي نسبت به نظام هستي شناسانه­اي که عرفاي اسلامي در قالب علم عرفان نظري ارائه نموده­اند، امروزه بر کسي پوشيده نيست. اقبال عمومي به معنويت در روزگار رو به افول مادي‌گرايي از سويي، و رواج عرفانهاي کاذب وبي‌پايه و همسو با اهداف استکباري از سوي ديگر ، اهميت نشر و ارائه عرفان اصيل اسلامي را دو چندان کرده است. افزون بر اين، لزوم نقد وتحليل انديشه‌هاي معرفتي جهت دستيابي به معارف حقيقي اهل­بيت(ع) از مهم­ترين رسالتهاي انديشمندان شيعي به شمار مي­رود. کتاب حاضر که حاصل سلسله درس‌هاي عرفان‌نظري استاد يدالله يزدان‌پناه است، با چنين رويکردي به ارائه مباني عرفان نظري پرداخته است.

لازم به ذکر است که اين اثر به عنوان کتاب سال جمهوري اسلامي ايران در سال 1389 برگزيده شد.
 
فهرست مطالب:
فصل اول: تاريخچه تحولات عرفاني؛
فصل دوم: چيستي عرفان نظري و نسبت آن با شريعت و عقل؛
فصل سوم: وحدت وجود و فروع و لوازم آن از منظر عرفان؛
فصل چهارم: اقامه برهان بر وحدت وجود؛
فصل پنجم: وحدت وجود از منظر شريعت؛
فصل ششم: مقام ذات؛
فصل هفتم: تعين اول؛
فصل هشتم: تعين ثاني؛
فصل نهم: عوالم خلقي؛
فصل دهم: نفس رحماني؛
فصل يازدهم: حقيقت انسان و جايگاه او در هستي؛
فصل دوازدهم: نسبت انسان با خداوند؛
فصل سيزدهم: نسبت انسان با عالم؛
فصل چهاردهم: رسالت، نبوت و ولايت؛
فصل پانزدهم: خاتم اولياء نزد محي‌الدين ابن‌عربي.