کتابشناسي فلسفه اسلامي

 

 

اين کتاب که با عنوان کتاب‌شناسي فلسفه اسلامي منتشر شده و در آن به معرفي 3691 کتاب و مقاله از کتابخانه‌هاي مختلف پرداخته‌ايم، بخش نخست از مجموعه کتاب‌شناسي‌هاي علوم عقلي مرکز است که در آن حدود پنجاه هزار عنوان کتاب و مقاله معرفي شده است.

كتاب‌هاي کتاب‌شناسي اين مركز، از دو بخش تشكيل شده‌اند:  1) معرفي منابع؛  2) فهرست‌ها.

براي آشنايي با جزئيات بيشتر از مجموعه کتابشناسي ها به اين صفحه برويد.