کتاب‌شناسي اجمالی فلسفه اسلامي

این کتاب که با عنوان کتاب‌شناسی فلسفه اسلامی منتشر شده و در آن به معرفی 3691 کتاب و مقاله از کتابخانه‌های مختلف پرداخته‌ایم، بخش نخست از مجموعه کتاب‌شناسی‌های علوم عقلی مرکز است که در آن حدود پنجاه هزار عنوان کتاب و مقاله معرفی شده است.

كتاب‌های کتاب‌شناسی این مركز، از دو بخش تشكیل شده‌اند:  1) معرفی منابع؛  2) فهرست‌ها.

برای آشنایی با جزئیات بیشتر از مجموعه کتابشناسی ها به این صفحه بروید.

 

پیام‌رسان ایتا

https://eitaa.com/daeratolmaaref

daeratolmaaref@

پیام‌رسان سروش

http://sapp.ir/daeratolmaaref

daeratolmaaref@

 

Posted by ناشناس (تایید نشده)