کتابشناسي اجمالی منطق و تاريخ منطق

 

این کتاب که با عنوان کتاب‌شناسی منطق و تاریخ منطق منتشر شده و در آن به معرفی 2518 کتاب و مقاله از کتابخانه‌های مختلف پرداخته‌ایم، بخش نخست از مجموعه کتاب‌شناسی‌های علوم عقلی مرکز است که در آن حدود پنجاه هزار عنوان کتاب و مقاله معرفی شده است.

با توجه به اینکه کتاب‌هایی که در تاریخ یک علم نوشته می‌شوند، گاه موضوع‌محور و گاه شخصیت‌محورند، کتاب‌ها و مقالاتی هم که به معرفی احوال، آثار و آرای منطق‌دانان پرداخته‌اند، در این مجموعه از منابع تاریخ منطق به شمار آمده‌اند؛ هرچند در این کتاب‌ها و مقالات، تنها به احوال، آثار و آرای غیر منطقی این شخصیت‌ها پرداخته شده باشد.

گفتنی است در رشته‌های دیگر، کتاب‌شناسی مربوط به هر علم از کتاب‌شناسی تاریخ آن علم، جدا شده، اما در اینجا به‌خاطر حجم کمتر عناوین، کتاب‌شناسی منطق و تاریخ منطق ادغام شده است.

برای آشنایی با جزئیات بیشتر از مجموعه کتابشناسی ها به این صفحه بروید. 

 

پیام‌رسان ایتا

https://eitaa.com/daeratolmaaref

پیام‌رسان سروش

http://sapp.ir/daeratolmaaref

 

Posted by ناشناس (تایید نشده)