خير و شر در مکتب ابن‌عربي

پرسش از چرایی وجود بلایایی چون سیل، زلزله، فقر، بیماری، تجاوز به حقوق انسان‌ها و ...، همواره از مهم‌ترین دغدغه‌های بشر در حوزه عقاید بوده است؛ تا آنجا كه برخی در مباحث جدید كلامی به این پندار گرویده‌اند كه وجود شرور، منافی علم نامحدود، قدرت مطلق و خیر محض بودن مبدأ هستی است! كلام و فلسفه هر كدام از زاویه‌ای به حل معضل شرور پرداخته‌اند و عرفان اسلامی از این منظر به آن توجه كرده كه، شر چگونه با خیر محض بودنِ حق سازگار است؟ جناب آقای حسن امینی از پژوهشگران مركز پژوهشی دائرةالمعارف علوم عقلی اسلامی در این نوشتار پس از تبیین مفهوم خیر و شر، به مبانی نظری این بحث در مكتب عرفانی ابن‌عربی پرداخته و شر و خاستگاه آن را از منظر ابن‌عربی و پیروان وی تبیین كرده است.

 

 

پیام‌رسان ایتا

https://eitaa.com/daeratolmaaref

پیام‌رسان سروش

http://sapp.ir/daeratolmaaref


 

 

Posted by ناشناس (تایید نشده)