نمايه موضوعي منابع فلسفه اخلاق

 

كتاب «نمایه موضوعی منابع فلسفه اخلاق»
به‌همت مركز پژوهشی دائرةالمعارف علوم عقلی اسلامی منتشر شد.

اثر پیش‌رو نمایه‌ها و کلیدواژه‌های 86 منبع فلسفه اخلاق است که از میان آنها، 61 منبع به منابع فلسفه اخلاق اسلامی و 25 منبع به منابع فلسفه اخلاق غرب اختصاص دارد. این منابع از دوره‌های مختلف انتخاب شده، تا بتوان با اتکای بر آنها دیدگاه فیلسوفان اسلامی را در موضوعات گوناگون فلسفه اخلاق توضیح داد.

در انتخاب منابع فلسفه اخلاق غرب نیز تلاش شده، منابع اصلی از دوره‌های مختلف بررسی شود. قرار گرفتن نمایه‌های منابع فلسفه اخلاق غرب در کنار نمایه‌های منابع فلسفه اخلاق اسلامی، افزون‌برآنکه زمینه مقایسه میان آنها و دستیابی به اشتراک‌ها و تفاوت‌ها را فراهم می‌سازد، وجود ظرفیت‌ها و خلأها در هریک را هم نشان می‌دهد.

این اثر پژوهشی که به نام نمایه موضوعی منابع فلسفه اخلاق و در یک جلد عرضه شده است، دربردارندة 1383 کلیدواژه و 17270 نمایه ترکیبی است. از منابع منتخب، تنها نمایه‌های مربوط به فلسفه اخلاق استخراج شده است و تنظیم کلیدواژه‌ها و انتخاب کلیدواژه اصلی و ارجاعی در این مجموعه، بر اساس اصطلاح‌نامه فلسفه اخلاق بوده، که در همین مرکز تهیه شده است

برای آشنایی با «نمایه‌‌نویسی» و فوائد آن اینجا را کلیک کنید.

 

پیام‌رسان ایتا

https://eitaa.com/daeratolmaaref

پیام‌رسان سروش

http://sapp.ir/daeratolmaaref


 

 

Posted by ناشناس (تایید نشده)