كتا‌ب‌شناسي اجمالی منابع لاتين عرفان اسلامي

كتابشناسی منابع لاتین عرفان اسلامی (1جلد)

كتا‌ب‌شناسی منابع لاتین عرفان اسلامی در یك جلد و به همت مرکز پژوهشی دائرةالمعارف علوم عقلی اسلامی منتشر شد.

این كتاب اثر دیگری از سری مجموعه كتابشناسی‌های لاتین علوم عقلی مركز دائرة‌المعارف است كه در آن به معرفی بیش از 2000 كتاب و مقاله از كتابخانه‌های مختلف پرداخته است

معرفی

كتاب‌های کتاب‌شناسی این مركز، از دو بخش تشكیل شده‌اند: معرفی منابع و فهرست‌ها.

بخش اول: معرفی منابع

در بخش اول، هر كتاب با گزینه‌های ذیل معرفی شده است: شهرت و نام پدیدآور، معادل انگلیسی پدیدآور، تاریخ ولادت و وفات پدیدآور، شماره منبع، نماد نوع منبع، معادل فارسی عنوان منبع، عنوان اصلی منبع، نام مترجم و...، محل نشر، نام ناشر، تعداد صفحات، نوبت چاپ (بجز چاپ اول)، تاریخ نشر، زبان (در منابع غیرانگلیسی)، شابك (شماره استاندارد بین‌المللی كتاب)، درجه منبع، محل نگهداری، شماره ثبت، موضوعات به صورت درختی، محل درج و شماره جلد (برای مقاله نشریه‌ها و اجزاء کتاب)، و مشخصات مأخذ منابعی که مورد مراجعه مستقیم نبوده‌اند.

بخش دوم: فهرست‌ها

بخش دوم این كتاب، به فهرست‌های مختلفی اختصاص یافته است كه زمینه جست‌وجو در بخش اول كتاب را فراهم می‌كند. در این بخش، فهرست‌های ذیل آورده شده‌اند:‌

أ) فهرست پدیدآوران (لاتین): در این فهرست نام لاتین پدیدآوران منابع به تفکیک زبان منابع آمده است.‌
ب) فهرست پدیدآوران (به فارسی): این فهرست دربردارنده نام فارسی پدیدآورانی است که آثار آنها در ضمن کتاب‌شناسی معرفی شده‌اند. یکی از مزایای این فهرست این است که نقش‌های مختلف پدیدآوران اعم از مؤلف، مترجم، محقق، مصحح و تعلیقه‌نویس و... جدا از یکدیگر ذکر شده‌اند.‌
ج) فهرست منابع (لاتین): در این فهرست عنوان اصلی منابع به زبان‌های گوناگون لاتین آمده است.‌
د) فهرست منابع (به فارسی): دربردارنده برگردان فارسی عنوان منابع است.‌
ه) فهرست آثار: ذیل این فهرست، نام شخصیت‌ها و پدیدآورانی آورده شده است که مطالبی درباره آثار آنها در منابع کتاب‌شناسی شده آمده است.‌
و) فهرست اشخاص: در این فهرست، نام اعلامی ذکر شده است که درباره آنها در منابع کتاب‌شناسی شده، بحث شده است.‌
ز) فهرست گرایش‌ها: مراد از گرایش‌ها، مکاتب، فِرق و نحله‌هایی هستند که درباره آنها در منابع کتاب‌شناسی‌شده، بحث شده است.‌
ح) فهرست موضوعات: در فهرست موضوعات، موضوعات کلی منابع حداکثر در حد سه شاخه معرفی شده، و به محل درج آنها ارجاع شده است.
پدیدآوران
تألیف: مهدی خادمی، مهدی ذاكری، رحمت‌الله رضایی، جواد رقوی، داود محمدیانی، ذوالفقار ناصری صدر
ارزیابی: رضا امیری، حجت كوثریان، سید ابراهیم موسوی
نظارت:  احمد ابوترابی، محمد كریمی
ناشر: انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

پیام‌رسان ایتا

https://eitaa.com/daeratolmaaref

پیام‌رسان سروش

http://sapp.ir/daeratolmaaref

 

Posted by ناشناس (تایید نشده)