پنجشنبه: 1 مهر 1400

پايه اين مرکز علمي و تحقيقي بر درک درست از نياز زمان و تکاليف گران حوزة مبارک قم بنا نهاده شده است (مقام معظم رهبري دام ظله) .:. مطالعه بيشتر     
فارسیEnglish

مقام معظم رهبری دام ظله العالی: دعوت جوان‌های ما به علوم عقلی بسیار مهم است/ فلسفه اسلامی باید گفتمان فلسفی دنیا شود.

مرکز پژوهشي دائره‌المعارف علوم عقلي اسلامي، نخستين مرکز دائره‌المعارفي در زمينه علوم عقلي اسلامي

انتشار كتابشناسي منابع لاتين عرفان اسلامي

كتابشناسي منابع لاتين عرفان اسلامی (1جلد)

كتابشناسي منابع لاتين عرفان اسلامي در يك جلد و به همت مرکز پژوهشي دائرةالمعارف علوم عقلي اسلامي منتشر شد.

اين كتاب اثر ديگري از سري مجموعه كتابشناسي‌هاي لاتين علوم عقلي مركز دائرة‌المعارف است كه در آن به معرفي بيش از 2000 كتاب و مقاله از كتابخانه‌هاي مختلف پرداخته است

معرفی

كتاب‌هاي کتاب‌شناسي اين مركز، از دو بخش تشكيل شده‌اند: معرفي منابع و فهرست‌ها.

بخش اول: معرفي منابع

در بخش اول، هر كتاب با گزينه‌هاي ذيل معرفي شده است: شهرت و نام پديدآور، معادل انگليسي پديدآور، تاريخ ولادت و وفات پديدآور، شماره منبع، نماد نوع منبع، معادل فارسي عنوان منبع، عنوان اصلي منبع، نام مترجم و...، محل نشر، نام ناشر، تعداد صفحات، نوبت چاپ (بجز چاپ اول)، تاريخ نشر، زبان (در منابع غيرانگليسي)، شابك (شماره استاندارد بين‌المللي كتاب)، درجه منبع، محل نگهداري، شماره ثبت، موضوعات به صورت درختي، محل درج و شماره جلد (براي مقاله نشريه‌ها و اجزاء کتاب)، و مشخصات مأخذ منابعي که مورد مراجعه مستقيم نبوده‌اند.

بخش دوم: فهرست‌ها

بخش دوم اين كتاب، به فهرست‌هاي مختلفي اختصاص يافته است كه زمينه جست‌وجو در بخش اول كتاب را فراهم مي‌كند. در اين بخش، فهرست‌هاي ذيل آورده شده‌اند:‌

أ) فهرست پديدآوران (لاتين): در اين فهرست نام لاتين پديدآوران منابع به تفکيک زبان منابع آمده است.‌
ب) فهرست پديدآوران (به فارسي): اين فهرست دربردارنده نام فارسي پديدآوراني است که آثار آنها در ضمن کتاب‌شناسي معرفي شده‌اند. يکي از مزاياي اين فهرست اين است که نقش‌هاي مختلف پديدآوران اعم از مؤلف، مترجم، محقق، مصحح و تعليقه‌نويس و... جدا از يکديگر ذکر شده‌اند.‌
ج) فهرست منابع (لاتين): در اين فهرست عنوان اصلي منابع به زبان‌های گوناگون لاتين آمده است.‌
د) فهرست منابع (به فارسي): دربردارنده برگردان فارسي عنوان منابع است.‌
ه) فهرست آثار: ذيل اين فهرست، نام شخصيت‌ها و پديدآوراني آورده شده است که مطالبي درباره آثار آنها در منابع کتاب‌شناسي شده آمده است.‌
و) فهرست اشخاص: در اين فهرست، نام اعلامي ذکر شده است که درباره آنها در منابع کتاب‌شناسي شده، بحث شده است.‌
ز) فهرست گرايش‌ها: مراد از گرايش‌ها، مکاتب، فِرق و نحله‌هايي هستند که درباره آنها در منابع کتاب‌شناسي‌شده، بحث شده است.‌
ح) فهرست موضوعات: در فهرست موضوعات، موضوعات کلي منابع حداکثر در حد سه شاخه معرفي شده، و به محل درج آنها ارجاع شده است.
پديدآوران
تأليف: مهدي خادمي، مهدي ذاكري، رحمت‌الله رضايي، جواد رقوي، داود محمدياني، ذوالفقار ناصري صدر
ارزيابي: رضا اميري، حجت كوثريان، سيد ابراهيم موسوي
نظارت:  احمد ابوترابي، محمد كريمي
ناشر: انتشارات مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره