ابن عربی و اشاعره

نویسنده پایان‌نامه: آقای محمدعیسی جعفری

استاد راهنما: استاد سید یدالله یزدان‌پناه

استاد مشاور: استاد محمدرضا مصطفی‌پور

استاد ارزیاب: استاد علی امینی‌نژاد

شناخت مرزهای فکری مکتب‌های گوناگون، نیازمند بررسی دقیق دیدگاه‌های مطرح‌شده صاحبان آنها است. نویسنده با مراجعه به دیدگاه‌های مکتب اشاعره و ابن‌عربی کوشیده است تا چشم‌انداز روشنی از دیدگاه‌های دو طرف ارائه دهد و مرزهای درهم تنیده فرضی میان آنها را مشخص کرده و به ابهام تأثیرپذیری ابن‌عربی و به دنبال آن، عرفان نظری از دیدگاه‌های اشاعره پاسخی شایسته دهد.

در این کتاب می‌خوانیم:

·        کلیاتی درباره مکتب اشاعره و ابن عربی
·        تفاوت میان گستره علمی کلام و عرفان
·        دیدگاه ابن‌عربی درباره متکلمان
·        دیدگاه دو مکتب درباره «صفات خداوند»، «‌جبر و اختیار»، «کلام الهی» و «رؤیت».
·        پیشنهادهایی برای تحقیق بیش‌تر
 
تهیه شده در مرکز پژوهشی دائره‌المعارف علوم عقلی اسلامی
نوبت چاپ: اول، اسفند 1390
ناشر: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

پیام‌رسان ایتا

https://eitaa.com/daeratolmaaref

پیام‌رسان سروش

http://sapp.ir/daeratolmaaref

 

Posted by hbahari