یکشنبه: 5 تیر 1401

پايه اين مرکز علمي و تحقيقي بر درک درست از نياز زمان و تکاليف گران حوزة مبارک قم بنا نهاده شده است (مقام معظم رهبري دام ظله) .:. مطالعه بيشتر     
فارسیEnglish

مقام معظم رهبری دام ظله العالی: دعوت جوان‌های ما به علوم عقلی بسیار مهم است/ فلسفه اسلامی باید گفتمان فلسفی دنیا شود.

مرکز پژوهشي دائره‌المعارف علوم عقلي اسلامي، نخستين مرکز دائره‌المعارفي در زمينه علوم عقلي اسلامي

بديهي و نقش آن در معرفت‌شناسي

                نويسنده: عباس عارفي


اين اثر تحقيقي است درباره اصول معرفت و شالوده‌هاي دانش، که به منظور شناخت چيستي بديهي و واكاوي نقشي كه بديهيات تصوري و تصديقي در فرآيند تكوين و ارزيابي معرفت دارند، تدوين گشته است.
 

فهرست مطالب:

فصل اول: تحليل علم و شناخت اقسام آن.

فصل دوم: واژه‌شناسي بديهي.

فصل سوم: چيستي بديهي.

فصل چهارم: اقسام بديهي و چالش تحقّق.

فصل پنجم: بديهي و سرّ بداهت.

فصل ششم: اثبات علم بديهي.

فصل هفتم: بديهي و چالش صدق.

فصل هشتم: مبادي معرفت و گونه‌هاي يقين.

فصل نهم: بديهي و مبناگروي.

فصل دهم: نقش بديهي در توجيه معرفتي.