گنجينه معرفت «1»، مجموعه مقالات منطقي و فلسفي

گنجینه‌های معرفت، مجموعه مقالاتی است پراکنده در حوزه معارف عقلی که در آغاز فعالیت‌های مرکز پژوهشی دائرة‌المعارف به رشته تحریر در آمده و به دلیل تغییر در اولویت‌ها و شیوه‌نامه نگارش مقالات دائرة‌المعارف و فرهنگنامه بایگانی گردید. ولی ارزش علمی بالا و اطلاعات گران‌بها و نسبتاً جامع این مقالات، مرکز را مصمم به انتشار مستقل آنها در قالب مجموعه گنجینه معرفت نمود تا در دسترس علاقمندان قرار گیرد.

 

كتاب حاضر مجموعه مقالاتى است در موضوعات منطقی و فلسفی که شامل 17 مقاله منطقی و 9 مقاله فلسفی است. فهرست این کتاب به شرح زیر است:
بخش اول، مقالات منطقی:
«تصور»، «تصدیق»، «احکام قضایا»، «قسمت»، «قسمت طبیعی»، «قسمت منطقی»، «اولیات» و «اولی» اثر عسکری سلیمانی امیری.
«ذاتی» و «حمل» اثر محمدباقر ملکیان.
«مطالب»، «تعریف» و «حد» اثر سید محمدرضا مدرّسی.
«جنس» اثر سید محمد حسین موسوی‌پور.
«حکم» اثر مهدی بابایی.
«برهان لم و إن» اثر محمد ایزدی‌تبار.
«ادوات‌الجدل» اثر ناصر رضائی چراتی.
بخش دوم، مقالات فلسفی:
«اصالت وجود»، «تشکیک»، «تشکیک در وجود» و «برهان صدیقین» اثر حسین عشاقی.
«قاعده فرعیت» اثر عسکری سلیمانی امیری.
«تسلسل» اثر عباس عارفی.
«تناهی ابعاد» اثر محمد ایزدی‌تبار و محمد آذربایجانی.
«امکان» اثر محمدباقر ملکیان و عین‌الله خادمی.
«جعل» اثر علی شهبازی و مهدی بابایی.
«قاعده امتناع اجتماع مثلین» اثر علی معموری.

پیام‌رسان ایتا

https://eitaa.com/daeratolmaaref

پیام‌رسان سروش

http://sapp.ir/daeratolmaaref


 

 

Posted by ناشناس (تایید نشده)