یکشنبه: 5 تیر 1401

پايه اين مرکز علمي و تحقيقي بر درک درست از نياز زمان و تکاليف گران حوزة مبارک قم بنا نهاده شده است (مقام معظم رهبري دام ظله) .:. مطالعه بيشتر     
فارسیEnglish

مقام معظم رهبری دام ظله العالی: دعوت جوان‌های ما به علوم عقلی بسیار مهم است/ فلسفه اسلامی باید گفتمان فلسفی دنیا شود.

مرکز پژوهشي دائره‌المعارف علوم عقلي اسلامي، نخستين مرکز دائره‌المعارفي در زمينه علوم عقلي اسلامي

کتاب «عرفان و عترت » منتشر شد

  بررسي روايات در منابع عرفاني تاقرن پنجم هجري

نويسنده: سيد وحيد معتمدي

استاد راهنما: استاد علي اميني‌نژاد

استاد مشاور: استاد سيد يدالله يزدان‌پناه

 در تبيين رابطة بين تشيّع با عرفان سه ديدگاه عمده مطرح است. گروهي قائل‌اند بين تشيع و عرفان تضاد و تباين کلي وجود دارد و گروهي معتقدند عرفان و تشيع دو روي يک سکه‌اند و هيچ‌گونه تغايري با هم ندارند. اما گروه سوم بر تأثير و تأثر متقابل بين اين دو جريان تأکيد دارند. تأثير فرهنگ و اعتقادات شيعه بر عرفان اسلامي در نزديکي معارف اين دو، به‌ويژه در سده‌هاي اخير، مشهود است و تأثير معارف عرفاني بر فرهنگ شيعي نيز خود را در تبيين و شرح معارف بلند امامت توسط آموزه‌هاي عرفاني نمايان مي‌کند. کتاب عرفان و عترت درصدد است با نگاهي تاريخي به متون عرفاني، چگونگي تأثير روايات اهل‌بيت(ع) در سير تحوّل و شکل‌گيري معارف و کتب و تعاليم عرفاني را بررسي نمايد.

فهرست مطالب
فصل اول: مباني و كليات
خاستگاه عرفان اسلامي
عرفان و تشيع
ديدگاه عرفا نسبت به اهلبيت (عليهم السلام)
جايگاه علمي و عملي اهلبيت در نظرگاه عرفا
جايگاه اميرالمومنين (عليه‌السلام) در نظرگاه عرفا
جايگاه ساير اهلبيت در ميان عرفا
فصل دوم: روايات در منابع عرفاني تا قرن سوم
گفتار اول: قرن اول هجري
حسن بصري
گفتار دوم: قرن دوم هجري
فضيل عياض
شقيق بلخي
معروف کرخي
گفتار سوم: قرن سوم هجري
ذوالنون مصري
مهم‌ترين کتاب‌هاي عرفاني در اين قرن
کتاب الرعاية لحقوق الله
تفسير سهل تستري
فصل سوم: روايات در منابع عرفاني تا قرن چهارم
بررسي تأليف کتب روايي شيعه در اين قرن
کتاب کافي
کتاب من لايحضره الفقيه
بررسي مهم‌ترين کتاب‌هاي عرفاني قرن چهارم
کتاب التعرف لمذهب اهل‌التصوف
کتاب اللمع
کتاب قوت القلوب
فصل چهارم: روايات در منابع عرفاني تا قرن پنجم
آثار سلمي
حقائق التفسير
تفسير منسوب به امام صادق (ع)
مجموعه آثار سلمي
رساله قشيريه
کتاب حلية الاولياء
کشف المحجوب
فصل پنجم: روايات و ادعيه بي‌نام در منابع عرفاني
روايات
ادعيه
خاتمه
 

اين كتاب توسط انتشارات مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) منتشر شده است.