عرفان و عترت

 

  بررسی روایات در منابع عرفانی تاقرن پنجم هجری

نویسنده: سید وحید معتمدی

استاد راهنما: استاد علی امینی‌نژاد

استاد مشاور: استاد سید یدالله یزدان‌پناه

 در تبیین رابطة بین تشیّع با عرفان سه دیدگاه عمده مطرح است. گروهی قائل‌اند بین تشیع و عرفان تضاد و تباین کلی وجود دارد و گروهی معتقدند عرفان و تشیع دو روی یک سکه‌اند و هیچ‌گونه تغایری با هم ندارند. اما گروه سوم بر تأثیر و تأثر متقابل بین این دو جریان تأکید دارند. تأثیر فرهنگ و اعتقادات شیعه بر عرفان اسلامی در نزدیکی معارف این دو، به‌ویژه در سده‌های اخیر، مشهود است و تأثیر معارف عرفانی بر فرهنگ شیعی نیز خود را در تبیین و شرح معارف بلند امامت توسط آموزه‌های عرفانی نمایان می‌کند. کتاب عرفان و عترت درصدد است با نگاهی تاریخی به متون عرفانی، چگونگی تأثیر روایات اهل‌بیت(ع) در سیر تحوّل و شکل‌گیری معارف و کتب و تعالیم عرفانی را بررسی نماید.

فهرست مطالب
فصل اول: مبانی و كلیات
خاستگاه عرفان اسلامی
عرفان و تشیع
دیدگاه عرفا نسبت به اهلبیت (علیهم السلام)
جایگاه علمی و عملی اهلبیت در نظرگاه عرفا
جایگاه امیرالمومنین (علیه‌السلام) در نظرگاه عرفا
جایگاه سایر اهلبیت در میان عرفا
فصل دوم: روایات در منابع عرفانی تا قرن سوم
گفتار اول: قرن اول هجری
حسن بصری
گفتار دوم: قرن دوم هجری
فضیل عیاض
شقیق بلخی
معروف کرخی
گفتار سوم: قرن سوم هجری
ذوالنون مصری
مهم‌ترین کتاب‌های عرفانی در این قرن
کتاب الرعایة لحقوق الله
تفسیر سهل تستری
فصل سوم: روایات در منابع عرفانی تا قرن چهارم
بررسی تألیف کتب روایی شیعه در این قرن
کتاب کافی
کتاب من لایحضره الفقیه
بررسی مهم‌ترین کتاب‌های عرفانی قرن چهارم
کتاب التعرف لمذهب اهل‌التصوف
کتاب اللمع
کتاب قوت القلوب
فصل چهارم: روایات در منابع عرفانی تا قرن پنجم
آثار سلمی
حقائق التفسیر
تفسیر منسوب به امام صادق (ع)
مجموعه آثار سلمی
رساله قشیریه
کتاب حلیة الاولیاء
کشف المحجوب
فصل پنجم: روایات و ادعیه بی‌نام در منابع عرفانی
روایات
ادعیه
خاتمه
 

این كتاب توسط انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) منتشر شده است

پیام‌رسان ایتا

https://eitaa.com/daeratolmaaref

پیام‌رسان سروش

http://sapp.ir/daeratolmaaref


 

 

Posted by ناشناس (تایید نشده)