کتاب‌شناسي عرفان اسلامي

اين کتاب که با عنوان کتاب‌شناسي عرفان اسلامي منتشر شده و در آن به معرفي 4487 کتاب و مقاله از کتابخانه‌هاي مختلف پرداخته‌ايم، بخش نخست از مجموعه کتاب‌شناسي‌هاي علوم عقلي مرکز است که در آن حدود پنجاه هزار عنوان کتاب و مقاله معرفي شده است.

كتاب‌هاي کتاب‌شناسي اين مركز، از دو بخش تشكيل شده‌اند: 1) معرفي منابع 2) فهرست‌ها

براي آشنايي با جزئيات بيشتر از مجموعه کتابشناسي ها به اين صفحه برويد.