نقش و اهمیت دائرة‌المعارف‌ها به واسطه جمع‌آوری حجمی عظیم از اطلاعات، سرعت و دقت در انتقال داده‌ها، همه‌جانبه‌نگری و زمینه سازی برای جهش‌های علمی، بر کمتر کسی پوشیده است. لزوم به‌کارگیری میراث علمی گذشتگان در پژوهش‌ها و پرداختن به حوزه مطالعات میان‌رشته‌ای، امروزه به فرهنگ‌نامه‌ها و دائرة‌المعارف‌ها اهمیتی دوچندان بخشیده است.
اما اساساً دائرةالمعارف چیست و دائرة‌المعارف‌نویسی چه ویژگی‌هایی دارد؟ در روند آماده‌سازی دانش‌نامه‌ها چه فرایندی باید طی شود و برای این دسته از منابع چه اهدافی ترسیم می‌شود؟ این مجموعه، دربردارنده مقالاتی است برای پاسخ به این پرسش‌ها.
در این کتاب می‌خوانید:
·        جایگاه و روند دائرةالمعارفنویسی
·        مقدمات دائرةالمعارفنگاری
·        فرهنگنامه نویسی
·        کتابشناسی و مستندسازی
·        نقد و بررسی چند منبع مرجع
 با آثاری از:
·        آیتالله مصباحیزدی
·        احمد ابوترابی
·        اکبر راشدینیا
·        رحیم لطیفی
·        رضا مختاری
·        سید ابراهیم موسوی
·        عسکری سلیمانی امیری
·        محمد حسن هادوی
·        محمد کریمی
·        محمدرضا امامینیا
·        مهدی ذاکری
·        مهدی رحیمی

پیام‌رسان ایتا

https://eitaa.com/daeratolmaaref

پیام‌رسان سروش

http://sapp.ir/daeratolmaaref

 

Posted by ناشناس (تایید نشده)