گنجينه معرفت «3»، مجموعه مقالاتي درباره دائره‌المعارف‌نويسي و فنون مرتبط

 
 
نقش و اهميت دائرة‌المعارف‌ها به واسطه جمع‌آوري حجمي عظيم از اطلاعات، سرعت و دقت در انتقال داده‌ها، همه‌جانبه‌نگري و زمينه سازي براي جهش‌هاي علمي، بر کمتر کسي پوشيده است. لزوم به‌کارگيري ميراث علمي گذشتگان در پژوهش‌ها و پرداختن به حوزه مطالعات ميان‌رشته‌اي، امروزه به فرهنگ‌نامه‌ها و دائرة‌المعارف‌ها اهميتي دوچندان بخشيده است.
اما اساساً دائرةالمعارف چيست و دائرة‌المعارف‌نويسي چه ويژگي‌هايي دارد؟ در روند آماده‌سازي دانش‌نامه‌ها چه فرايندي بايد طي شود و براي اين دسته از منابع چه اهدافي ترسيم مي‌شود؟ اين مجموعه، دربردارنده مقالاتي است براي پاسخ به اين پرسش‌ها.
در اين کتاب مي‌خوانيد:
·        جايگاه و روند دائرةالمعارفنويسي
·        مقدمات دائرةالمعارفنگاري
·        فرهنگنامه نويسي
·        کتابشناسي و مستندسازي
·        نقد و بررسي چند منبع مرجع
 با آثاري از:
·        آيتالله مصباحيزدي
·        احمد ابوترابي
·        اکبر راشدينيا
·        رحيم لطيفي
·        رضا مختاري
·        سيد ابراهيم موسوي
·        عسکري سليماني اميري
·        محمد حسن هادوي
·        محمد کريمي
·        محمدرضا امامينيا
·        مهدي ذاکري
·        مهدي رحيمي