نخستين جلد از کتاب‌شناسي فلسفه مضاف با موضوع «فلسفه دين» منتشر شد

 

اين کتاب که با عنوان کتاب‌شناسي فلسفه‌هاي مضاف: فلسفه دين منتشر شده و در آن به معرفي 2094 کتاب و مقاله از کتابخانه‌هاي مختلف پرداخته‌ايم، بخش نخست از مجموعه کتاب‌شناسي‌هاي علوم عقلي مرکز است که در آن حدود پنجاه هزار عنوان کتاب و مقاله معرفي شده است.

کتاب‌شناسي‌هاي اين مركز، از دو بخش تشكيل شده‌اند: 1) معرفي منابع 2) فهرست‌ها.

براي آشنايي با جزئيات بيشتر از مجموعه کتابشناسي ها به اين صفحه برويد.