کتاب‌شناسی اجمالی فلسفه دین

این کتاب که با عنوان کتاب‌شناسی فلسفه‌های مضاف: فلسفه دین منتشر شده و در آن به معرفی 2094 کتاب و مقاله از کتابخانه‌های مختلف پرداخته‌ایم، بخش نخست از مجموعه کتاب‌شناسی‌های علوم عقلی مرکز است که در آن حدود پنجاه هزار عنوان کتاب و مقاله معرفی شده است.

کتاب‌شناسی‌های این مركز، از دو بخش تشكیل شده‌اند: 1) معرفی منابع 2) فهرست‌ها.

برای آشنایی با جزئیات بیشتر از مجموعه کتابشناسی ها به این صفحه بروید.

 

 

پیام‌رسان ایتا

https://eitaa.com/daeratolmaaref

پیام‌رسان سروش

http://sapp.ir/daeratolmaaref

 

Posted by ناشناس (تایید نشده)