جمعه: 22 فروردین 1399

پايه اين مرکز علمي و تحقيقي بر درک درست از نياز زمان و تکاليف گران حوزة مبارک قم بنا نهاده شده است.(بخشي از فرمايشات مقام معظم رهبري «دام ظله» در حکم تنفيذ رياست محترم مؤسسه) .:. مطالعه بيشتر     
فارسیEnglish

بررسي بنيان‌هاي عقلي معارف ديني و پاسخ به شبهات آن، رويکرد اصلي نشريه معارف عقلي است

 

مدير مسئول فصل نامه تخصصي مرکز پژوهشي دائره‌المعارف علوم عقلي اسلامي:
بررسي بنيان‌هاي عقلي معارف ديني و پاسخ به شبهات آن، رويکرد اصلي نشريه معارف عقلي است

 

آغاز جلسات دومين شوراي علمي عرفان نظري

 يکي از مهمترين کارهاي تحقيقي در مرکز پژوهشي دائره‌المعارف تدوين اصطلاح‌نامه علوم عقلي و تعيين مدخل‌هاي دائره‌المعارف و فرهنگ‌نامه آن است.

شوراي علمي هر رشته که از اساتيد و متخصصان آن علم تشکيل شده‌اند عهده‌دار اين فعاليت تحقيقي هستند.