واحد تدوین و آماده‌سازی آثار

 هدف:‌ آماده‌سازی دستاوردهای مرکز برای انتشار و عرضه به علاقه‌مندان علوم عقلی اسلامی.

هر یک از فعالیت‌های مرکز، دستاوردها و آثاری خواهد داشت که علاوه بر بهره‌مندی پژوهشگران مرکز، قابل استفاده برای همه پژوهشگران علوم عقلی اسلامی در موضوعات مختلف است. از این رو، این دستاوردها به صورت کتاب در دسترس عموم علاقه‌مندان قرار می‌گیرد. این واحد، آماده‌سازی نهایی این دستاوردها برای عرضه به عموم علاقه‌مندان علوم عقلی اسلامی را به عهده دارد.
فعالیت‌های این واحد به ترتیب زیر سامان یافته است:
 
کتاب‌های مرجع
2) معاجم موضوعی منتشر شده :

الف) المعجم الموضوعی لشرح المواقف و حاشیتی السیالکوتی و الجلبی (5 جلد)، مشتمل بر چکیده‌ها و نمایه‌های کتاب شرح المواقف؛

ب) المعجم الموضوعی لمنتخب الکتب المنطقیه (2 جلد)، مشتمل بر چکیده‌ها و نمایه‌های 14 اثر منطقی؛

‌ج) المعجم الموضوعی للمنطق (3 جلد)، مشتمل بر فهرست تفصیلی مطالب و نمایه‌های 24 اثر منطقی؛
د)  المعجم الموضوعی للفلسفه (5 جلد)، مشتمل بر فهرست تفصیلی مطالب و نمایه‌های 35 اثر فلسفی؛

هـ) المعجم الموضوعی لعلم الکلام (5 جلد)، مشتمل بر فهرست تفصیلی مطالب و نمایه‌های 42 اثر کلامی؛

و) المعجم الموضوعی لمجموعه مصنفات شیخ الاشراق (3 جلد)، مشتمل بر چکیده‌ها و نمایه‌های کتاب مجموعه مصنفات شیخ اشراق؛

ز) المعجم الموضوعی لشرح المقاصد (3 جلد)، مشتمل بر چکیده‌ها و نمایه‌های کتاب شرح المقاصد فی علم الکلام؛

ح) المعجم الموضوعی للعرفان (1 جلد)، مشتمل بر فهرست تفصیلی مطالب و نمایه‌های 6 اثر عرفانی؛

ط) المعجم الموضوعی لکتاب الغدیر (2 جلد)، مشتمل بر نمایه‌های کتاب الغدیر؛

ی) المعجم الموضوعی لمنتخب کتب الفلسفة الإسلامیة (7 جلد)، مشتمل چکیده‌ها و نمایه‌های 34 اثر فلسفی.

3) کتاب‌شناسی
1-3) فارسی و عربی

الف) کتاب‌شناسی منطق وتاریخ منطق(1 جلد)؛

 ب) کتاب‌شناسی فلسفه اسلامی(2 جلد)؛

ج) کتاب‌شناسی تاریخ فلسفه اسلامی(2 جلد)؛

د) کتاب‌شناسی کلام(3 جلد)؛

ه) کتاب‌شناسی تاریخ کلام(3 جلد)؛

و) کتاب‌شناسی عرفان اسلامی(2 جلد)؛

ز) کتاب‌شناسی تاریخ عرفان اسلامی(3 جلد)؛

ح) کتاب‌شناسی فلسفه‌های مضاف(5 جلد)؛

ط) کتاب‌شناسی تفصیلی منطق وتاریخ منطق(3 جلد)؛

ی) کتاب‌شناسی تفصیلی فلسفه اسلامی(2 جلد)؛

ک) کتاب‌شناسی تفصیلی تاریخ فلسفه اسلامی(5 جلد)؛

ل) کتاب‌شناسی تفصیلی تاریخ عرفان اسلامی(6 جلد).

ط) کتاب‌شناسی تفصیلی منطق وتاریخ منطق(3 جلد)؛
 
2-3) منابع لاتین

الف) کتاب‌شناسی منابع لاتین منطق و فلسفه اسلامی(2 جلد)؛

ب) کتاب‌شناسی منابع لاتین کلام(2 جلد)؛

ج) کتاب‌شناسی منابع لاتین عرفان اسلامی(1 جلد).

4) اصطلاح‌نامه

الف) اصطلاح‌نامه معرفت‌شناسی(1 جلد)؛

ب) اصطلاح‌نامه عرفان نظری(2 جلد)؛

ج) اصطلاح‌نامه فلسفه اشراق(1 جلد)؛

د) اصطلاح‌نامه منطق(2 جلد)؛

ه) اصطلاح‌نامه فلسفه اسلامی(5 جلد)؛

و) اصطلاح‌نامه کلام(2 جلد)؛

ز) اصطلاح‌نامه فلسفه سیاسی(1 جلد)؛

ح) اصطلاح‌نامه فلسفه اخلاق(1 جلد).

 5) فرهنگ‌نامه
الف) فرهنگ‌نامه عرفان ادبی؛
مجموعه مقالات گنجینه معرفت

این مجموعه‌ها دربرگیرنده مقالاتی است که در روند فعالیت‌های مرکز تهیه شده و یا در نشریه معارف عقلی به چاپ رسیده‌اند. واحد تدوین مرکز با تدوین موضوعی این مقالات، تاکنون مجموعه‌های زیر را منتشر کرده است:

‌الف) جلد اول؛ مجموعه مقالات منطقی و فلسفی؛

‌ب) جلد دوم؛ مجموعه مقالات کلامی؛

ج) جلد سوم؛ مجموعه مقالاتی درباره دائره‌المعارف‌نویسی و فنون مرتبط؛

‌د) جلد چهارم؛ مجموعه مقالات فلسفه علم کلام؛

‌ه) جلد پنجم؛ مجموعه مقالات فلسفه عرفان؛

‌و) جلد ششم؛ مجموعه مقالات معرفت‌شناسی.

کتب تک‌نگاری

1) کتب تخصصی علوم عقلی

تدوین رساله‌ها و مقالات تخصصی در موضوعات مهم علوم عقلی اسلامی که در راستای زمینه‌سازی برای تدوین فرهنگ‌نامه‌های علوم عقلی و دائره المعارف یا در راستای تدوین متون درسی دوره‌های آموزشی مرکز باشد، از جمله فعالیت‌های این مرکز است.

تاکنون پنج اثر در این زمینه منتشر شده است:

الف) نوآوری‌های فلسفه اسلامی/ یارعلی کرد فیروزجایی؛

‌ب) نگرشی نوین بر مسألة اتحاد عاقل و معقول/ حسین دیبا؛

‌ج) مبانی و اصول عرفان نظری/ سید یدالله یزدان‌پناه؛

‌د) بدیهی و نقش آن در معرفت‌شناسی/ عباس عارفی؛

هـ) مبانی و فلسفه عرفان نظری/ علی امینی‌نژاد، مهدی بابایی و علیرضا کرمانی.

 2) پایان‌نامه‌ها

یکی دیگر از فعالیت‌های مرکز در واحد تدوین متون، آماده‌سازی پایان‌نامه‌های دوره‌های آموزشی و تربیت محقق عرفان، به صورت کتاب و عرضه آنها برای استفاده عموم پژوهشگران و علاقه‌مندان است. در این راستا، تنها پایان‌نامه‌هایی که از قوت علمی بیشتری برخوردارند، با همکاری خود نویسندگان پس از تکمیل و اصلاح عرضه می‌شوند.

پایان‌نامه‌های زیر تا کنون منتشر شده است:

الف)‌ خیر و شر در مکتب ابن‌عربی/ حسن امینی؛

‌ب) آموزة اعیان ثابته در عرفان اسلامی/ اصغر نوروزی؛

ج) ابن‌عربی و اشاعره/ محمدعیسی جعفری؛

د) عرفان و عترت (بررسی روایات در منابع عرفانی تا قرن پنجم هجری) / سید وحید معتمدی؛

ه) انسان کامل از دیدگاه مولوی/ جلیل آقاخانی.

مسئول واحد: جناب آقای محمدعلی شریفی اسدی

 

پیام‌رسان ایتا

https://eitaa.com/daeratolmaaref

daeratolmaaref@

پیام‌رسان سروش

http://sapp.ir/daeratolmaaref

daeratolmaaref@