سه شنبه: 7 تیر 1401

پايه اين مرکز علمي و تحقيقي بر درک درست از نياز زمان و تکاليف گران حوزة مبارک قم بنا نهاده شده است (مقام معظم رهبري دام ظله) .:. مطالعه بيشتر     
فارسیEnglish

مقام معظم رهبری دام ظله العالی: دعوت جوان‌های ما به علوم عقلی بسیار مهم است/ فلسفه اسلامی باید گفتمان فلسفی دنیا شود.

مرکز پژوهشي دائره‌المعارف علوم عقلي اسلامي، نخستين مرکز دائره‌المعارفي در زمينه علوم عقلي اسلامي

واحد تدوين و آماده‌سازي آثار

 هدف:‌ آماده‌سازي دستاوردهاي مرکز براي انتشار و عرضه به علاقه‌مندان علوم عقلي اسلامي.

هر يک از فعاليت‌هاي مرکز، دستاوردها و آثاري خواهد داشت که علاوه بر بهره‌مندي پژوهشگران مرکز، قابل استفاده براي همه پژوهشگران علوم عقلي اسلامي در موضوعات مختلف است. از اين رو، اين دستاوردها به صورت کتاب در دسترس عموم علاقه‌مندان قرار مي‌گيرد. اين واحد، آماده‌سازي نهايي اين دستاوردها براي عرضه به عموم علاقه‌مندان علوم عقلي اسلامي را به عهده دارد.
فعاليت‌هاي اين واحد به ترتيب زير سامان يافته است:
 
کتاب‌هاي مرجع
2) معاجم موضوعي منتشر شده :

الف) المعجم الموضوعي لشرح المواقف و حاشيتي السيالکوتي و الجلبي (5 جلد)، مشتمل بر چکيده‌ها و نمايه‌هاي کتاب شرح المواقف؛

ب) المعجم الموضوعي لمنتخب الکتب المنطقيه (2 جلد)، مشتمل بر چکيده‌ها و نمايه‌های 14 اثر منطقي؛

‌ج) المعجم الموضوعي للمنطق (3 جلد)، مشتمل بر فهرست تفصيلي مطالب و نمايه‌هاي 24 اثر منطقي؛
د)  المعجم الموضوعي للفلسفه (5 جلد)، مشتمل بر فهرست تفصيلي مطالب و نمايه‌هاي 35 اثر فلسفي؛

هـ) المعجم الموضوعي لعلم الکلام (5 جلد)، مشتمل بر فهرست تفصيلي مطالب و نمايه‌هاي 42 اثر کلامي؛

و) المعجم الموضوعي لمجموعه مصنفات شيخ الاشراق (3 جلد)، مشتمل بر چکيده‌ها و نمايه‌هاي کتاب مجموعه مصنفات شيخ اشراق؛

ز) المعجم الموضوعي لشرح المقاصد (3 جلد)، مشتمل بر چکيده‌ها و نمايه‌هاي کتاب شرح المقاصد في علم الکلام؛

ح) المعجم الموضوعي للعرفان (1 جلد)، مشتمل بر فهرست تفصيلي مطالب و نمايه‌هاي 6 اثر عرفاني؛

ط) المعجم الموضوعي لکتاب الغدير (2 جلد)، مشتمل بر نمايه‌هاي کتاب الغدير؛

ی) المعجم الموضوعي لمنتخب کتب الفلسفة الإسلامیة (7 جلد)، مشتمل چکیده‌ها و نمايه‌هاي 34 اثر فلسفی.

3) کتاب‌شناسي
1-3) فارسي و عربي

الف) کتاب‌شناسي منطق وتاريخ منطق(1 جلد)؛

 ب) کتاب‌شناسي فلسفه اسلامي(2 جلد)؛

ج) کتاب‌شناسي تاريخ فلسفه اسلامي(2 جلد)؛

د) کتاب‌شناسي کلام(3 جلد)؛

ه) کتاب‌شناسي تاريخ کلام(3 جلد)؛

و) کتاب‌شناسي عرفان اسلامي(2 جلد)؛

ز) کتاب‌شناسي تاريخ عرفان اسلامي(3 جلد)؛

ح) کتاب‌شناسي فلسفه‌هاي مضاف(5 جلد)؛

ط) کتاب‌شناسي تفصيلي منطق وتاريخ منطق(3 جلد)؛

ی) کتاب‌شناسي تفصيلي فلسفه اسلامی(2 جلد)؛

ک) کتاب‌شناسي تفصيلي تاریخ فلسفه اسلامی(5 جلد)؛

ل) کتاب‌شناسي تفصيلي تاریخ عرفان اسلامی(6 جلد).

ط) کتاب‌شناسي تفصيلي منطق وتاريخ منطق(3 جلد)؛
 
2-3) منابع لاتين

الف) کتاب‌شناسي منابع لاتین منطق و فلسفه اسلامی(2 جلد)؛

ب) کتاب‌شناسي منابع لاتین کلام(2 جلد)؛

ج) کتاب‌شناسي منابع لاتین عرفان اسلامی(1 جلد).

4) اصطلاح‌نامه

الف) اصطلاح‌نامه معرفت‌شناسي(1 جلد)؛

ب) اصطلاح‌نامه عرفان نظري(2 جلد)؛

ج) اصطلاح‌نامه فلسفه اشراق(1 جلد)؛

د) اصطلاح‌نامه منطق(2 جلد)؛

ه) اصطلاح‌نامه فلسفه اسلامی(5 جلد)؛

و) اصطلاح‌نامه کلام(2 جلد)؛

ز) اصطلاح‌نامه فلسفه سیاسی(1 جلد)؛

ح) اصطلاح‌نامه فلسفه اخلاق(1 جلد).

 5) فرهنگ‌نامه
الف) فرهنگ‌نامه عرفان ادبي؛
مجموعه مقالات گنجينه معرفت

اين مجموعه‌ها دربرگيرنده مقالاتي است که در روند فعاليت‌هاي مرکز تهيه شده و يا در نشريه معارف عقلي به چاپ رسيده‌اند. واحد تدوين مرکز با تدوین موضوعي اين مقالات، تاکنون مجموعه‌هاي زير را منتشر کرده است:

‌الف) جلد اول؛ مجموعه مقالات منطقي و فلسفي؛

‌ب) جلد دوم؛ مجموعه مقالات کلامي؛

ج) جلد سوم؛ مجموعه مقالاتي درباره دائره‌المعارف‌نويسي و فنون مرتبط؛

‌د) جلد چهارم؛ مجموعه مقالات فلسفه علم کلام؛

‌ه) جلد پنجم؛ مجموعه مقالات فلسفه عرفان؛

‌و) جلد ششم؛ مجموعه مقالات معرفت‌شناسي.

کتب تک‌نگاري

1) کتب تخصصي علوم عقلي

تدوين رساله‌ها و مقالات تخصصي در موضوعات مهم علوم عقلي اسلامي که در راستاي زمينه‌سازي براي تدوين فرهنگ‌نامه‌هاي علوم عقلي و دائره المعارف يا در راستاي تدوين متون درسي دوره‌هاي آموزشي مرکز باشد، از جمله فعاليت‌هاي اين مرکز است.

تاکنون پنج اثر در اين زمينه منتشر شده است:

الف) نوآوري‌هاي فلسفه اسلامي/ يارعلي کرد فيروزجايي؛

‌ب) نگرشي نوين بر مسألة اتحاد عاقل و معقول/ حسين ديبا؛

‌ج) مباني و اصول عرفان نظري/ سيد يدالله يزدان‌پناه؛

‌د) بديهي و نقش آن در معرفت‌شناسي/ عباس عارفي؛

هـ) مباني و فلسفه عرفان نظري/ علي اميني‌نژاد، مهدي بابايي و عليرضا کرماني.

 2) پايان‌نامه‌ها

يکي ديگر از فعاليت‌هاي مرکز در واحد تدوين متون، آماده‌سازي پايان‌نامه‌هاي دوره‌هاي آموزشي و تربيت محقق عرفان، به صورت کتاب و عرضه آنها براي استفاده عموم پژوهشگران و علاقه‌مندان است. در اين راستا، تنها پايان‌نامه‌هايي که از قوت علمي بيشتري برخوردارند، با همکاري خود نويسندگان پس از تکميل و اصلاح عرضه مي‌شوند.

پايان‌نامه‌هاي زير تا کنون منتشر شده است:

الف)‌ خير و شر در مکتب ابن‌عربي/ حسن اميني؛

‌ب) آموزة اعيان ثابته در عرفان اسلامي/ اصغر نوروزي؛

ج) ابن‌عربي و اشاعره/ محمدعيسي جعفري؛

د) عرفان و عترت (بررسي روايات در منابع عرفاني تا قرن پنجم هجري) / سيد وحيد معتمدي؛

ه) انسان کامل از ديدگاه مولوي/ جليل آقاخاني.

مسئول واحد: جناب آقاي حجت كوثريان

تاريخ به روز رساني: 1397/5/6