یکشنبه: 5 تیر 1401

پايه اين مرکز علمي و تحقيقي بر درک درست از نياز زمان و تکاليف گران حوزة مبارک قم بنا نهاده شده است (مقام معظم رهبري دام ظله) .:. مطالعه بيشتر     
فارسیEnglish

مقام معظم رهبری دام ظله العالی: دعوت جوان‌های ما به علوم عقلی بسیار مهم است/ فلسفه اسلامی باید گفتمان فلسفی دنیا شود.

مرکز پژوهشي دائره‌المعارف علوم عقلي اسلامي، نخستين مرکز دائره‌المعارفي در زمينه علوم عقلي اسلامي

امور محققان

برخي فعاليت‌هاي اين واحد

  1. کليه فعاليت‌هاي مربوط به ثبت‌نام و تشکيل پرونده براي محققان و نيروهاي مورد نياز مرکز؛
  2. پي‌گيري امور مربوط به دريافت گزارش کار محققان، اعضاي هيئت علمي، همکاران علمي، و دانش‌پژوهان مرکز؛
  3. تهيه و تنظيم جدول حق‌الزحمه سالانه محققان و نيروهاي پروژه‌اي؛
  4. پي‌گيري امور مربوط به تنظيم و تمديد قرارداد نيروهاي مرکز؛
  5. پي‌گيري امور مربوط به تصويب پايه علمي محققان، اعضاي هيئت علمي و همکاران علمي مرکز؛
  6. محاسبه و پرداخت حقوق و مزاياي نيروهاي مرکز؛
  7. سرويس دهي اداري به محققان، همچون: صدور گواهي همکاري، ثبت مرخصي و ... .