یکشنبه: 5 تیر 1401

پايه اين مرکز علمي و تحقيقي بر درک درست از نياز زمان و تکاليف گران حوزة مبارک قم بنا نهاده شده است (مقام معظم رهبري دام ظله) .:. مطالعه بيشتر     
فارسیEnglish

مقام معظم رهبری دام ظله العالی: دعوت جوان‌های ما به علوم عقلی بسیار مهم است/ فلسفه اسلامی باید گفتمان فلسفی دنیا شود.

مرکز پژوهشي دائره‌المعارف علوم عقلي اسلامي، نخستين مرکز دائره‌المعارفي در زمينه علوم عقلي اسلامي

انتشار کتاب «ابن عربي و اشاعره»

 نويسنده پايان‌نامه: آقاي محمدعيسي جعفري

استاد راهنما: استاد سيد يدالله يزدان‌پناه

استاد مشاور: استاد محمدرضا مصطفي‌پور

استاد ارزياب: استاد علي اميني‌نژاد

شناخت مرزهاي فکري مکتب‌هاي گوناگون، نيازمند بررسي دقيق ديدگاه‌هاي مطرح‌شده صاحبان آنها است. نويسنده با مراجعه به ديدگاه‌هاي مکتب اشاعره و ابن‌عربي کوشيده است تا چشم‌انداز روشني از ديدگاه‌هاي دو طرف ارائه دهد و مرزهاي درهم تنيده فرضي ميان آنها را مشخص کرده و به ابهام تأثيرپذيري ابن‌عربي و به دنبال آن، عرفان نظري از ديدگاه‌هاي اشاعره پاسخي شايسته دهد.

در اين کتاب مي‌خوانيم:

·        کلياتي درباره مکتب اشاعره و ابن عربي
·        تفاوت ميان گستره علمي کلام و عرفان
·        ديدگاه ابن‌عربي درباره متکلمان
·        ديدگاه دو مکتب درباره «صفات خداوند»، «‌جبر و اختيار»، «کلام الهي» و «رؤيت».
·        پيشنهادهايي براي تحقيق بيش‌تر
 
تهيه شده در مرکز پژوهشي دائره‌المعارف علوم عقلي اسلامي
نوبت چاپ: اول، اسفند 1390
ناشر: مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)