یکشنبه: 5 تیر 1401

پايه اين مرکز علمي و تحقيقي بر درک درست از نياز زمان و تکاليف گران حوزة مبارک قم بنا نهاده شده است (مقام معظم رهبري دام ظله) .:. مطالعه بيشتر     
فارسیEnglish

مقام معظم رهبری دام ظله العالی: دعوت جوان‌های ما به علوم عقلی بسیار مهم است/ فلسفه اسلامی باید گفتمان فلسفی دنیا شود.

مرکز پژوهشي دائره‌المعارف علوم عقلي اسلامي، نخستين مرکز دائره‌المعارفي در زمينه علوم عقلي اسلامي

کنزالحکمه «2»

نرم‌افزار «معجم موضوعي منابع منطقي»

(مشتمل بر چکيده‌ها و نمايه‌هاي چهارده منبع منطقي و اصطلاح‌نامه نموداري علم منطق)

کنز الحکمه(2) نرم افزاري در زمينه علوم عقلي اسلامي است. اين برنامه در برگيرنده دو نوع اطلاعات است:   1)نمايه‌ها و چکيده‌هاي 14منبع مهم منطقي   2) اصطلاحنامه علم منطق.

1) نمايه‌ها و چکيده هاي منابع منطقي
بخش اول محتواي اين نرم‌افزار چکيده‌ها، نمايه‌ها و کليدواژه‌هاي منابع منطقي است.
چكيده و نمايه‌هايي که در اين نرم افزار آمده است مربوط به كتابهاي ذيل است:
1. المنطقيات، ج1، الفارابي، قم، مکتبة آيةالله المرعشي النجفي، 1408ق؛
2. المنطق، ابن زرعة، بيروت، دارالفکر، چاپ اول، 1994م؛
3. التحصيل، بهمنيار بن المرزبان، تهران، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران 1375ش؛
4. معيار العلم في فن المنطق، ابوحامد غزالي، بيروت، دار و مکتبة الهلال، چاپ اول 1993م؛
5. محك النّظر، ابوحامد غزالي، بيروت، دارالفکر، چاپ اول 1994م؛
6. البصائر النصيرية، سهلان الساوي، تهران، نشر شمس تبريزي، چاپ اول، 1383ش ؛
7. منطق التلويحات، سهروردي، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، 1334ش ؛
8. منطق حكمة الاشراق (مندرج در مجموعه مصنفات شيخ اشراق جلد دوم)، سهروردي، تهران، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، چاپ سوم، 1380ش؛
9. اللمحات (مندرج در مجموعه مصنفات شيخ اشراق جلد چهارم)، سهروردي، تهران، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، چاپ سوم، 1380ش؛
10. شرح عيون الحكمة، فخر رازي، تهران، موسسة الصادق لطباعة و النشر، چاپ اول، 1373ش؛
11. كشف الأسرار عن غوامض الأفكار (پايان نامه)، افضل الدين خونجي، دانشگاه تهران، 1372-1373ش؛
12. درةالتاج ج1، قطب الدين شيرازي، تهران، انتشارات حکمت،چاپ سوم، 1369ش؛
13. القواعد الجلية في شرح الرسالة الشمسية، علامه حلي، قم، موسسة النشر الاسلامي چاپ اول، 1412ق؛
14. شرح المطالع في المنطق، قطب رازي، قم، انتشارات کتبي نجفي.
در معرفي اين آثار مهم از منطق‌دانان مسلمان مناسب است که بيافزاييم:
هرچند بنيان‌گذار اين رشته علمي، فيلسوف شهير يوناني ارسطو است اما، نقش ويژه نوآوريهاي منطقدانان مسلمان در رشد و گسترش و تكامل اين رشته علمي، امري ترديدناپذير است. فارابي، ابن‌سينا، محقق طوسي، قطب‌الدين شيرازي و قطب‌الدين رازي و شيخ اشراق از جمله بزرگ‌ترين منطق‌داناني هستند كه مراجعه به آثار آنها براي دست‌يابي به نوآوري‌هاي مسلمانان و فهم و تبيين منطق مسلمانان بيش‌ترين كاربرد را دارد.
براي اطلاع بيشتر درباره چکيده نويسي اينجا را کليک کنيد.
2) اصطلاح‌نامه علم منطق
اصطلاحنامه‌اي که در اين نرم افزار ارائه شده است مربوط به اصطلاحات علم منطق است. اين اصطلاحات از حدود 67 عنوان (76 مجلد) منابع منطقي و حدود 57 عنوان و 72 مجلد كتاب فلسفي و كلامي استخراج و همه اصطلاحات و روابط آنها به منابع و تعاريف‌شان مستند شده است.
براي اطلاع بيشتر درباره اصطلاح‌نامه اينجا را کليک کنيد.
براي مشاهده فهرست منابع اصطلاح‌نامه منطق  اينجا را کليک کنيد.
رابطه اصطلاح‌نامه و کليد واژه
با توجه به اهميت ايجاد ارتباط ميان کليدواژه و نمايه با اصطلاحات مرجح در اين برنامه سعي شده است که کليد واژه‌ها با اصطلاح‌نامه هماهنگ شود اما بايد توجه داشت که رابطه اصطلاحات مرجح در اصطلاح‌نامه با کليد واژه‌هاي نمايه‌ها رابطه عموم و خصوص من‌وجه است چه آنکه از يک‌سو منابع اصطلاح‌نامه علم منطق فراتر از 14 منبع مذكور در سطور بالاست از اين‌رو اصطلاحات علم منطق بيش از اصطلاحات مذكور در منابع فوق خواهد بود و از سوي ديگر اين منابع کليد واژگاني فراتر از اصطلاحنامه منطق دارند زيرا در اين نرم افزار به اصطلاحات علوم ديگر ، اعلام، آثار و... نيز اشاره شده است که در کليد واژه‌هاي اين برنامه منعکس شده است.
با توجه به نکته فوق براي دستيابي به همه محتواي اين نرم‌افزار بايد از دو طريق وارد محتواي برنامه شد: يک ) از طريق واژه‌هاي مندرج در اصطلاح‌نامه ؛ دو) از طريق وارد کردن کليدواژه‌هاي مورد نظر در برنامه .

 با تقدير و تشکر از:

بنيانگذار و رياست عاليه مركز
علامه آيت‌الله محمدتقي مصباح يزدي‌دامت‌بركاته

همکاران علمي و اجرايي مرکز:

 • اعضاي شوراي عالي مركز:

علي مصباح، غلامرضا فياضي، محمد فنايي، محمود فتحعلي، محمود رجبي، احمدابوترابي

 • رئيس مركز:
احمد ابوترابي
 • مديرمطالعات و تحقيقات و قائم‌مقام مركز:
محمد كريمي
 • مديراجرائي:
مهدي رحيمي
 • مدير گروه پشتيباني علمي:
حميد خدابخشيان

  همكاران پژوهشي در تهيه چکيده‌ها و نمايه‌ها

 • پژوهشگراصلي
محمدرضا محمدعليزاده
 • بازبيني محتوايي و شكلي
محمدباقر ملكيان، عسكري سليماني اميري، محمد ايزدي‌تبار
 • استخراج كليدواژه و هماهنگ‌سازي نمايه‌ها
محمدرضا محمدعليزاده
 • همكاران در امور شيوه‌نامه‌اي
محمدحسن هادوي‌پور، محمدباقرملکيان، احمد محمدي‌احمدي‌آبادي و سيدابراهيم موسوي
 
همكاران تهيه اصطلاح‌نامه
 • ناظرعلمي
عسكري سليماني اميري
 • اعضاي شوراي علمي منطق
عسكري سليماني اميري، محمد كريمي، محمدباقر ملكيان، محمدرضا محمدعليزاده
 • مديرگروه اصطلاح‌يابي
محمد كريمي
 • محققان اصطلاح‌نامه
محمد كريمي، محمدرضا محمدعليزاده، مرتضي مطهري‌پور
 • آماده‌سازي نرم‌افزارمشاور و ناظر امور نرم‌افزاري مركز
مجتبي جعفري هرندي
 • تهيه كننده نرم‌افزار
شركت آفاق
 • همکاران و كارشناسان امور نرم‌افزاري
سيدعليرضا حسيني‌لواساني، غلامحسين حاتمي، محمد مجد، محمدرضا نادري‌زاد
 • حروفچينان
رضا صفري، سيد روح‌الله مهدوي‌راد، محمود قدّومي
 
و با تشكر از آقايان
محمود رجبي (قائم‌مقام محترم مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني رحمه الله تعالي)، محسن قمي (مدير سابق مركز از سال 1376 تا بهار 1378)، محمدحسن هادوي‌پور (مسئول سابق دفتر برنامه‌ريزي علمي مركز از سال 1378 تا 1385)، سيدمحمدعلي داعي‌نژاد (مسئول سابق گروه اصطلاح‌يابي و نمايه‌سازي مركز از سال 1376 تا 1380) و نيز از معاونت پژوهش، معاونت اداري‌مالي و معاونت اطلاع‌رساني (واحد رايانه) مؤسسه امام خميني رحمه الله تعالي