کنزالحکمه 10 نرم‌افزار معجم موضوعي علم کلام

نرم افزار کنزالحکمه 10، جامع نرم‌افزارهای معجم موضوعی شرح المواقف، معجم موضوعی شرح المقاصد و معجم موضوعی منابع کلامی است.

این نرم افزار شامل:

  • متن یا تصویر کتاب های شرح المواقف فی علم الکلام (عضدالدین ایجی)، شرح المقاصد فی علم الکلام (سعدالدین تفتازانی) و 42 منبع مهم کلامی دیگر؛
  • چکیده مطالب کتاب شرح المواقف و تعلیقه های آن (شامل:1342 چکیده، 4239 کلیدواژه و 28084 نمایه)؛
  • چکیده مطالب کتاب شرح المقاصد و تعلیقه های آن (شامل:6624چکیده، 3389 کلیدواژه و 19367 نمایه)؛
  • فهرست تفصیلی مطالب 42 منبع مهم کلامی (شامل: 10282 فهرست مطالب، 4750 کلیدواژه و 25697 نمایه)
  • ارتباط میان کلیدواژه‌، نمایه، چکیده یا فهرست و متن از راه‌های مختلف؛
  • قابلیت جستجوی لفظی ساده و پیشرفته در متن منابع، چکیده ها، فهرست ها، نمایه‌ها و کلیدواژه‌ها؛
  • امکان دسته‌بندی اطلاعات استخراج‌شده در چند مرحله.
توضیحات بیشتر:
کنز الحکمه(10) نرم افزاری در زمینه علم کلام است. این برنامه در برگیرنده دو نوع اطلاعات است: 1) چکیده مطالب کتاب‌های شرح المواقف و شرح المقاصد و تعلیقه‌های آنها    2) فهرست تفصیلی مطالب 42 منبع مهم کلامی.
 
1) چکیده مطالب، کلیدواژه‌ها و نمایه‌های کتاب‌های شرح المواقف و شرح المقاصد و تعلیقه‌های آنها

یكی از بهترین شیوه‌های تهیه معجم موضوعی، چكیده‌نویسی و نمایه‌سازی براساس اصطلاحات رایج علوم است كه از طریق نرم‌افزار رایانه‌ای قابل استفاده باشد.

چکیده: عبارتی خلاصه و گویا از محتوای یک مطلب از متن است که با توجه به هدف چکیده‌سازی باید ضوابط چکیده‌نویسی در آن رعایت شده باشد.
چكیده و نمایه‌هایی که در این نرم افزار آمده است مربوط به كتاب‌های ارزشمند «المواقف فی علم الکلام» ایجی، «شرح المواقف» میرسیدشریف جرجانی، «تعلیقه چلبی» و «تعلیقه سیالکوتی» بر شرح‌المواقف و نیز کتاب ارزشمند «شرح المقاصد» سعدالدین تفتازانی (مسعودبن عمربن عبدالله) است كه درمركز پژوهشی دائرةالمعارف علوم عقلی اسلامی وابسته به مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمه الله تعالی با شیوه‌ای خاص تهیه شده و در اختیار پژوهشگران علوم عقلی به ویژه علاقه‌مندان علم كلام اسلامی قرار گرفته است.
برای اطلاع بیشتر درباره چکیده‌نویسی اینجا را کلیک کنید.

2) فهرست‌ تفصیلی مطالب 42 منبع مهم کلامی و نمایه‌های آنها

تهیه فهرست تفصیلی (یا توصیف) عبارت است از: ثبت محتوا و پیام اصلی یک یا چند صفحه از کتاب، در یک ترکیب غیر تام (و در عین حال گویا) به منظور دستیابی آسان و سریع به محل درج مطالب در منابع و شناسایی دقیق موضوعات مندرج در آنها. این فهرست جامع و گویا مشتمل بر عناوین بخش‌ها، فصل‌ها و در مواردی زیرمجموعه‌های آنها است، به گونه‌ای كه در عین جامعیت و گویایی، از عنوان فهرست به اصطلاح مرسوم آن تجاوز نمی‌كند اما از آن دقیق‌تر و كامل‌تر است.

فهرست‌ها و نمایه‌هایی که در این نرم افزار آمده است مربوط به كتابهای ذیل است:

1.احقاق الحق، قاضی نورالله التستری، قم: مكتبة آیت‌الله المرعشی النجفی؛
2.أصل الشیعة و اصولها، محمدحسین كاشف‌الغطاء، بیروت: دارالاضواء، 1413؛
3.الاعتقادات للشیخ الصدوق، در كتاب سلسله مؤلفات شیخ مفید، جلد 5؛
4.الاقتصاد فی الاعتقاد، ابوحامد الغزالی، بیروت، دار المكتبة الهلال، 2002م؛
5.الانتصار، ابی الحسین عبدالرحیم الخیاط المعتزلی، بیروت: مكتبة الكلیات الازهریة، 1988م؛
6.أنوار الملكوت، علامه حلی، چاپ دوم، قم: انتشارات رضی، 1363ش؛
7.أوائل المقالات، شیخ مفید، مؤسسه مطالعات اسلامی، 1413ق؛
8.الحواشی و التعلیقات علی اوائل المقالات؛
9.الإیضاح، فضل بن شاذان، بیروت: مؤسسة الاعلمی للمطبوعات؛
10.تصحیح الاعتقادات الامامیة، شیخ مفید، در كتاب سلسله مؤلفات شیخ مفید، ج5؛
11.تقریب المعارف، ابوالصلاح الحلبی، انتشارات الهادی، 1404ق؛
12.تنزیه الانبیاء، قم: انتشارات الشریف الرضی، 1376؛
13.الجمل و النصرة، شیخ مفید، دار المفید، 1414ق؛
14.حق الیقین، عبدالله شبر، تهران: مؤسسة الاعلمی، 1352ش؛
15.حقائق الایمان، الشهید الثانی، چاپ اول، قم: مكتبة آیت‌الله المرعشی النجفی، 1409ق؛
16.الذخیرة، الشریف المرتضی، مؤسسة النشر الاسلامی، 1411ق؛
17.الشافی فی الامامة، الشریف المرتضی، چاپ دوم، تهران: مؤسسة الصادق، 1410ق؛
18.شرح الاصول الخمسة، قاضی عبدالجبار، قاهرة: مكتبة وهبة، 1416ق؛
19.شرح المقاصد، سعدالدین التفتازانی، الشریف الرضی، 1409ق؛
20.شرح المواقف، السید الشریف الجرجانی، بیروت: دار الكتب العلمیة، 1419ق؛
21.شرح توحید الصدوق، القاضی سعید القمی، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1415ق؛
22.شوارق الإلهام، فیاض اللاهیجی، اصفهان: انتشارات مهدوی؛
23.كتاب الغیبة، شیخ طوسی، تهران؛مكتبةنینوی الحدیثة؛
24.فرق الشیعة، حسن بن موسی النوبختی، چاپ دوم، بیروت: دار الاضواء، 1404؛
25.قواعد المرام، ابن میثم بحرانی، قم: مكتبة آیت‌الله المعرعشی النجفی، 1406؛
26.كتاب التوحید «ابن خزیمه»، ابی‌بكر محمد بن اسحاق بن خزیمة، ریاض: مكتبة الرشد، 1418ق؛
27.كتاب التوحید «ماتریدی»، ابی منصور الماتریدی؛ دارالجادیات المصریة؛
28.كشف المراد، علامة الحلی، قم: مؤسسة النشر الاسلامی؛
29.كمال الدین، تهران: دار الكتب الاسلامیة، 1395ق؛
30.المراجعات، سید عبدالحسین شرف‌الدین، بیروت، 1416ق؛
31.المسلك فی اصول الدین، محقق الحلی، تحقیق: رضا استادی، چاپ اول، مشهد: مجمع البعوت الاسلامیة، 1373؛
32.المطالب العالیة، فخرالدین رازی، چاپ اول، بیروت: دارالكتاب العربی، 1407ق؛
33.المغنی (الاراده)، عبدالجبار الأسدآبادی؛تحقیق دكتر محمود محمد قاسم؛
34.المغنی (الفرق غیر الاسلامیة)، عبدالجبار الأسدآبادی ؛
35.المغنی (رؤیة الباری)، عبدالجبار الأسدآبادی ؛
36.المقالات و الفرق، تهران: شركت انتشارات علمی و فرهنگی، 1360ش؛
37.المنقذ من التقلید، سدیدالدین الحمصی الرازی، قم: مؤسسة النشر الاسلامی، 1412ق؛
38. الباب الحادی عشر للعلامة الحلی (مع شرحیه النافع یوم الحشر...) ،تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1365ش؛
39.النص و الاجتهاد، سیدعبدالحسین شرف‌الدین، ابومجتبی، 1404ق؛
40.نقض الوشیعة، امین عاملی، بیروت: الغدیر للطباعة و التوزیع، 1422؛
41.نهج الحق، العلامة الحلی، قم: دارالهجرة، چاپ چهارم، 1414؛
42.الهدی الی دین المصطفی، محمدجواد بلاغی، بیروت: مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، 1405ق؛
43.الیاقوت، ابواسحاق نوبختی، قم: مكتبة آیت‌الله المرعشی النجفی، 1413ق.
برای اطلاع بیشتر درباره فهرست تفصیلی اینجا را کلیک کنید.

پیام‌رسان ایتا

https://eitaa.com/daeratolmaaref

پیام‌رسان سروش

http://sapp.ir/daeratolmaaref

 

Posted by ناشناس (تایید نشده)