پنجشنبه: 23 اردیبهشت 1400

پايه اين مرکز علمي و تحقيقي بر درک درست از نياز زمان و تکاليف گران حوزة مبارک قم بنا نهاده شده است (بخشي از فرمايشات مقام معظم رهبري «دام ظله» در حکم تنفيذ رياست محترم مؤسسه) .:. مطالعه بيشتر     
فارسیEnglish

کتاب «اصطلاح‌نامه و نمایه موضوعی منطق رواقی» منتشر شد.

 

کتاب پيش‌رو دستاورد دو فعاليت پژوهشى از مرکز پژوهشى دائرةالمعارف علوم عقلى اسلامى در منطق رواقى است. يکى از اين دو، «اصطلاح‌نامه» منطق رواقى و ديگرى «نمايه موضوعى» برخى از منابع منطق رواقى است.

انتشار کتاب «شیوه‌نامه دائرةالمعارف علوم عقلی اسلامی»

مقدمه

ازآنجاکه تدوين دائرةالمعارف جامع و معتبر، پروژه‌اي بلندمدت است و پروژه‌هاي بلندمدت، دستخوش آفت‌هاي بسياري هستند. برنامه‌ريزي استراتژيک و پيش‌بيني خروجي‌هاي کوتاه‌مدت و ميان‌مدت، و نيز مرحله‌بندي برنامه‌ها مي‌تواند از برخي از آفت‌هاي برنامه‌هاي بلندمدت پيشگيري کند.

انتشار كتاب «مدخل‌هاي دائرة‌المعارف فلسفه اخلاق»

كتاب «مدخل‌هاي دائرة‌المعارف فلسفه اخلاق» به همت مركز پژوهشي دائرة‌المعارف علوم عقلي اسلامي منتشر شد.