کنزالحکمه 8 نرم‌افزار معجم موضوعي منابع عرفانی

 (مشتمل بر فهرست تفصیلی مطالب به همراه نمایه‌های 6 منبع مهم عرفانی)؛

ویژگی‌های نرم‌افزار:

  1. تصویر 6 منبع مهم عرفانی: تمهید القواعد، جامع‌الاسرار، و منبع‌الانوار، شرح فصوص الحکم (جندی)، شرح فصوص الحکم (کاشانی)، شرح فصوص الحکم (قیصری)، مفتاح الغیب.
  2. معجم موضوعی مآخذ فوق (1540 کلیدواژه ، 6397 نمایه، 1641 فهرست مطالب)؛
  3. ارتباط میان کلیدواژه‌، نمایه، فهرست و متن از راه‌های مختلف؛
  4. قابلیت جستجوی لفظی پیشرفته و ساده در متن منابع، فهرست، نمایه‌ها و کلیدواژه‌ها؛
  5. امکان دسته‌بندی اطلاعات استخراج شده در چند مرحله.

 

تهیه فهرست تفصیلی (یا توصیف) عبارت است از: ثبت محتوا و پیام اصلی یک یا چند صفحه از کتاب، در یک ترکیب غیر تام (و در عین حال گویا) به منظور دستیابی آسان و سریع به محل درج مطالب در منابع و شناسایی دقیق موضوعات مندرج در آنها. این فهرست جامع و گویا مشتمل بر عناوین بخش‌ها، فصل‌ها و در مواردی زیرمجموعه‌های آنها است، به گونه‌ای كه در عین جامعیت و گویایی، از عنوان فهرست به اصطلاح مرسوم آن تجاوز نمی‌كند اما از آن دقیق‌تر و كامل‌تر است.

پیام‌رسان ایتا

https://eitaa.com/daeratolmaaref

پیام‌رسان سروش

http://sapp.ir/daeratolmaaref

 

Posted by ناشناس (تایید نشده)