نرم افزار اعلام علوم عقلي اسلامي

نرم افزار أعلام علوم عقلي اسلامي مشتمل بر مشخصات حدود 8000 علم از أعلام مرتبط با حوزه معارف عقلى اسلامى است كه شامل: نام كامل، القاب، كنيه‌ها، تخصص، مذهب، مليت، محل ولادت و وفات، استادان، شاگردان و آثار فرد، همراه با منابع استخراج اين اطلاعات است.

امکان انواع جستجوي پيشرفته (تک واژه  و ترکيبي)  با دامنه‌هاي گوناگون از ديگر ويژگي‌هاي اين نرم افزار است.