اصطلاح‌يابي معرفت‌شناسي

معرفي واحد

واحد معرفت‌شناسي مرکز پژوهشي دايره‌المعارف علوم عقلي اسلامي، در راستاي تحقّق اهداف کلي مرکز و با هدف نهايي تدوين دايره‌المعارف معرفت‌شناسي از سال 1385 آغاز به‌کار کرد.

قلمرو فعاليت

با توجه به نوپا بودن اين علم به‌عنوان يک رشته علمي مستقل و توزيع اصطلاحات آن در منابع ساير علوم عقلي، علاوه بر اصطلاحات استخراج‌شده از منابع تخصصي اين علم ـ اعم از عربي، فارسي و انگليسي ـ ، اصطلاحات مرتبط با اين علم از ساير علوم نيز در شوراي علمي اين واحد مورد بررسي قرار گرفت.

اعضاي شوراي علمي

اساتيد محترم آقايان:

 • محمد حسين‌زاده (مشاور عالي)
 • عسکري سليماني اميري
 • محمدباقر ملکيان
 • عباس عارفي
 • احمد ابوترابي
 • مهدي بابايي

وظايف شوراي علمي

بررسي اصطلاحات استخراج شده و تشخيص اصطلاحات معرفت‌شناسي و تصويب آنها، تعيين جايگاه هر اصطلاح مصوب در علم و روابط اصطلاح‌نامه‌اي آن (که نتيجه آن تدوين نمودار اصطلاحات مصوب اين علم است) و تعيين مدخل‌هاي فرهنگ‌نامه‌اي.

کارهاي انجام شده

 • اصطلاحات بررسي‌شده: .................... 10000 اصطلاح
 • اصطلاحات مصوب: ........................... 1700 اصطلاح
 • مدخل‌هاي اصلي: ................................ 516 مدخل
 • مدخل‌هاي ارجاعي و نمايه: ....................... 1184 اصطلاح
 • تعيين روابط اصطلاحات مصوب
 • ترسيم نمودار درختي اصطلاحات
 • تهيه و عرضه نرم‌افزار اصطلاح‌نامه معرفت‌شناسي

کارهاي در دست اجرا

از جمله کارهاي در دست اقدام اين واحد، جذب پژوهشگران و مؤلفين اين رشته جهت تهيه پرونده‌هاي علمي مدخل‌ها و تدوين مقالات فرهنگ‌نامه‌اي است.

همکاران و محققان:

محمد نجفي(مسئول واحد)

رحمت‌الله رضايي

نجيب‌الله شفق

مهدي رحيمي

تاريخ به روزرساني اطلاعات:  1392/11/6