واحد طرح و برنامه

می‎توان گفت واحد طرح و برنامه یکی از واحدهای کلیدی و پر مسئولیت بوده و نقش بسزایی در کارآمدی مرکز دارد. این واحد مسئولیت برنامه‌ریزی و پی‌گیری اجرای طرح‌های مناسب در جهت تحقق اهداف کلان و سیاست‌های مرکز پژوهشی دائره‎المعارف علوم عقلی اسلامی را برعهده دارد. در این راستا و با توجه به اهداف و برنامه‌های مرکز به برخی از فعالیتهای واحد طرح و برنامه اشاره می‎شود:

هدف کلان:
فراهم کردن زمینه مناسب جهت تحقق چشم اندازها، اهداف و سیاستهای مرکز
 
برنامه‌های اجرایی واحد طرح و برنامه:
تدوین برنامه های بلند مدت و کوتاه مدت، برای تحقق اهداف و سیاست‎های مرکز
پی‌گیری اجرای برنامه‌های مصوب مرکز و شناسایی نقاط قوت و ضعف برنامه‌ها و اصلاح آنها
ایجاد فضای مطلوب همکاری و همفکری با هدف دستیابی به راهکارهای اجرایی در هر یک از واحدهای مرکز
مدیریت تهیه آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و گردش‌کارهای موردنیاز واحدهای مختلف مرکز
تهیه شرح وظایف واحدهای مرکز
تدوین گزارش عملکرد سالیانه مرکز

 


دیدگاه