سه شنبه: 7 تیر 1401

پايه اين مرکز علمي و تحقيقي بر درک درست از نياز زمان و تکاليف گران حوزة مبارک قم بنا نهاده شده است (مقام معظم رهبري دام ظله) .:. مطالعه بيشتر     
فارسیEnglish

مقام معظم رهبری دام ظله العالی: دعوت جوان‌های ما به علوم عقلی بسیار مهم است/ فلسفه اسلامی باید گفتمان فلسفی دنیا شود.

مرکز پژوهشي دائره‌المعارف علوم عقلي اسلامي، نخستين مرکز دائره‌المعارفي در زمينه علوم عقلي اسلامي

اصطلاح‌نامه فلسفه

تعريف واحد و هدف از راه‌اندازي آن

اين واحد زيرگروه اصطلاح‌يابي و مدخل‌شناسي است که با اهداف زير راه‌اندازي شده است:
1. استخراج اصطلاحات فلسفي همراه با تعاريف آن در راستاي تدوين اصطلاح‌نامه؛
2. تعيين جايگاه هر اصطلاح در کل فلسفه تحت عنوان روابط اصطلاحنامه‌اي که نتيجه آن درختواره فلسفه است؛
3. تعيين مدخلهاي دائره‌المعارفي و فرهنگنامه‌اي با نظر به تعاريف و روابط اصطلاحات در راستاي تهيه و زمينه‌سازي تدوين مقالات فرهنگنامه‌اي و دائره‌المعارفي
 
کارهاي انجام‌شده
1. استخراج حدود 30هزار اصطلاح از بيش از 150 عنوان کتاب فلسفي و بررسي بيش از 20هزار آن همراه با تهيه درختواره‌ها و تعيين مداخل؛
2. تکميل روابط و تعاريف و مداخل اصطلاحات اشراقي و توزيع نرم‌افزار حکمت الاشراق؛
3. تکمیل روابط و تعاریف اصطلاح‌نامه فلسفه با بیش از 13هزار اصطلاح فلسفی؛
4. استخراج قواعد فلسفی، مستندسازی و دسته بندی آنها مطابق سرفصل‌های فلسفه (بیش از 3هزار قاعده فلسفی)؛
کارهاي در دست اقدام
* بررسي مداخل دائره‌المعارف؛