پنجشنبه: 1 مهر 1400

پايه اين مرکز علمي و تحقيقي بر درک درست از نياز زمان و تکاليف گران حوزة مبارک قم بنا نهاده شده است (مقام معظم رهبري دام ظله) .:. مطالعه بيشتر     
فارسیEnglish

مقام معظم رهبری دام ظله العالی: دعوت جوان‌های ما به علوم عقلی بسیار مهم است/ فلسفه اسلامی باید گفتمان فلسفی دنیا شود.

مرکز پژوهشي دائره‌المعارف علوم عقلي اسلامي، نخستين مرکز دائره‌المعارفي در زمينه علوم عقلي اسلامي

نهمين شماره از نشریه علمی - پژوهشی معارف منطقی منتشر شد

در اين شماره مي‌خوانيد:

1ـ سخن نخست / صفحه5

2ـ فرامتن و توسعه دلالت‌هاي منطقي با تأکيد بر استدلال‌هاي تاريخي مبتني بر گزاره‌هاي ديني / صفحه 7

محمدحسن احمدي

3ـ بررسي سير تحوّل الواح متقابلات در تبيين قضاياي معدوله از ارسطو تا ابن‌سينا / صفحه 25

زهرا دلبري و سيدمحمدکاظم علوي

4ـ بدايهًْ المجتهد و نهايهًْ المقتصد ابن‌رشد، اثري ماندگار در تبيين منطقي فقه اسلامي / صفحه 53

مهين رضايي، هاجر قاسم‌پيوندي، حيدر اميرپور و عليرضا پارسا

5ـ معاني وحدت حمل؛ از محقق دواني تا مرحوم مظفر / صفحه 75

محمود زراعت‌پيشه و عاطفه رنجبر دارستاني

6ـ تصورات بديهي و چالش منشأ بداهت آنها / صفحه 93

محمدرضا مهاجري اميري

7ـ ملاک تمايز علوم برهاني و تفاوت آن با ملاک تمايز ديگر علوم / صفحه 109

محمدعلي نوري

 
پيام‌رسان ايتا
پيام‌رسان سروش