لوح‌های صوتی

  • چندرسانه‌ای

استفاده از رسانه‌های مختلف مانند متن، طراحی، گرافیک، عکس، صدا، ویدئو، انیمیشن… در کنار یکدیگر جهت انتقال بهتر پیام را چندرسانه‌ای گویند، که در مقابل برنامه‌های صرفاً متنی به کار می‌رود. در چنین برنامه‌هایی تا حد امکان از متن کمتر استفاده شده و بار اصلی انتقال پیام بر عهده سایر رسانه‌های تصویری یا صوتی قرار می‌گیرد.

 

 

 

 

 

1. لوح صوتی دروس معرفی و نقد فرق صوفیه: استاد عبدالحسین خسروپناه؛

  • دربردارنده تصویر صفحات انتخاب شده از 382 منبع مهم فلسفه اسلامی (از آغاز تا دوره معاصر) در قالب 285 پرونده؛
  • دسته‌بندی پرونده‌ها در 14 کلان موضوع (رده)، 395 موضوع اصلی و 2135 موضوع فرعی، بر اساس اصطلاح‌نامه فلسفه اسلامی، با قابلیت جستجو در موضوعات؛
  • نمایش صفحه عنوان و شناسنامه آثار، همراه با ذکر مشخصات کتابشناختی آنها در پایان هر پرونده؛
  • نمایش 167000 صفحه در فرمت PDF؛
  • عرضه شده در قالب 4 حلقه DVD در رده‌های احکام وجود، احکام ماهیت، سبق و لحوق، مواد ثلاث، علت و معلول، علم النفس، قوه و فعل، مقولات، واحد و کثیر، وجود مستقل و رابط، کلیات، الهیات بالمعنی الاخص، عقل و عاقل، معاد.

2. لوح صوتی دروس عرفان‌های نوظهور: استاد احمدحسین شریفی؛

استاد دکتر احمدحسین شریفی در این دوره درسی به بررسی برخی مکاتب عرفانی و جنبش های معنوی نوظهور پرداخته اند. بخشی از این جلسات به طرح پاره ای از مباحث مقدماتی و بنیادی در این رابطه همچون تعریف اصطلاحات، علل گرایش به فرقه های معنوی و آسیب شناسی فرقه ها و ضرورت و اهمیت این نوع مباحث می پردازد و بخش عمده آن به معرفی و طرح دیدگاه ها و نیز نقد و بررسی چهار مکتب عرفانی نوظهور و فعال در ایران؛ یعنی عرفان اکنکار، عرفان پائولوکوئلیو، عرفان حلقه و مکتب شیطان پرستی اختصاص دارد.

3. لوح صوتی دروس تأویل عرفانی: استاد سید یدالله یزدان‌پناه؛

روش فهم باطنی متون دینی عنوان درسی است که استاد سید یدالله یزدان پناه در سال تحصیلی 90-91 برای دانش پژوهان سومین دوره تربیت محقق عرفان اسلامی در مرکز پژوهشی دائره المعارف علوم عقلی اسلامی ارائه نمودند. جناب استاد یزدان پناه در این جلسات به مباحثی همچون چیستی تأویل عرفانی، مبانی آن، اقسام مختلف تأویل عرفانی و در نهایت روش های مختلف تأویل عرفانی پرداخته و این میراث عظیم عرفانی را با استناد به آیات و روایات به صورت کاملا منطقی و مستدل ارائه می نمایند.

4. لوح صوتی دروس مبانی و اصول عرفان نظری: استاد سید یدالله یزدان‌پناه؛

سلسله جلسات پیش رو مربوط به درس های عرفان نظری است که توسط استاد سید یدالله یزدان پناه در مرکز پژوهشی دائرةالمعارف علوم عقلی اسلامی در 91 جلسه طی سال های 1379 تا 1381 ارائه شده است. این مجموعه در دو مقدمه و سه فصل سامان یافته است. مقدمه اول به تاریخچه عرفان نظری و مقدمه دوم به مبانی آن اختصاص یافته است. فصل اول به اصلی ترین مسئله عرفان نظری، یعنی وحدت وجود پرداخته است. مراتب چینش هستی از مباحث فصل دوم این جلسات است. فصل سوم این مجموعه به بحث از انسان کامل و ابعاد وجودی او اختصاص یافته است. گفتنی است مرکز پژوهشی دائرةالمعارف علوم عقلی اسلامی از سال 1388این درس گفتارها را پس از تحقیق و نگارش جدید در قالب کتاب اصول و مبانی عرفان نظری در چاپ های متعددی منتشر کرده است.

5. لوح صوتی دروس تاریخ عرفان: استاد سید یدالله یزدان‌پناه؛

سلسله جلسات پیش رو مربوط به درس تاریخ عرفان اسلامی است که توسط استاد سید یدالله یزدان پناه در دو واحد درسی به دانش پژوهان دوره تربیت محقق عرفان اسلامی ارائه شده است. این مجموعه در پنج فصل سامان یافته است. در فصل اول به چیستی عرفان و گستره آن، در فصل دوم به واژه های صوفی و تصوف و عارف و عرفان، در فصل سوم به خاستگاه عرفان، در فصل چهارم به ادوار تاریخی عرفان به صورت مطلق و نیز مشایخ و مکتب های عرفانی و در فصل پنجم به صورت ویژه به ادوار تاریخی عرفان نظری پرداخته شده است.

 

6. لوح صوتی دروس معرفت‌شناسی: استاد احمد ابوترابی.

این درس در سال 1391-1390 و در دومین دوره تربیت محقق منطق طی دو واحد درسی توسط استاد حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر احمد ابوترابی برگزار شده است. این مجموعه شامل دو بخش است: در بخش اول تاریخچه معرفت‌شناسی غرب به اختصار بیان شده و در بخش دوم مبانی معرفت‌شناسی مسلمانان مورد بررسی قرار گرفته است. هدف اصلی این درس آشنایی اجمالی نوآموزان رشته‌های مختلف علوم انسانی با مبانی فلسفی و منطقی معرفت‌شناسی مسلمانان در مقایسه با مبانی فلسفه غرب بوده است.

 

 

 

 

 

 

پیام‌رسان ایتا

https://eitaa.com/daeratolmaaref

پیام‌رسان سروش

http://sapp.ir/daeratolmaaref

 

Posted by hbahari