پنجشنبه: 2 خرداد 1398

پايه اين مرکز علمي و تحقيقي بر درک درست از نياز زمان و تکاليف گران حوزة مبارک قم بنا نهاده شده است.(بخشي از فرمايشات مقام معظم رهبري «دام ظله» در حکم تنفيذ رياست محترم مؤسسه) .:. مطالعه بيشتر     
فارسیEnglish

مقام معظم رهبری دام ظله العالی: دعوت جوان‌های ما به علوم عقلی بسیار مهم است/ فلسفه اسلامی باید گفتمان فلسفی دنیا شود.

مرکز پژوهشي دائره‌المعارف علوم عقلي اسلامي، نخستين مرکز دائره‌المعارفي در زمينه علوم عقلي اسلامي

تدوين شيوه‌نامه‌هاي تحقيقي

تدوين شيوه‌نامه‌هاي تحقيقي

در راستاي تدوين مقالات مطلوب، افزون بر فعاليت هاي بنيادي و مقدماتي که براي دستيابي به مقالات تاکنون انجام شده است و هر كدام شيوه‌نامه خود را دارد، تدوين ضوابط و تنظيم شيوه‌نامه‌هاي مختلفي كه مستقيماً در تدوين مقالات و تنظيم دائره‌المعارف مؤثر بلكه ضروري‌اند، در دستور کار اين مرکز قرار گرفت و حاصل اين تلاش تاکنون، تدوين و نهايي‌سازي چند شيوه‌نامه و آيين‌نامه بوده است. 

پيش‌نويس اين شيوه‌نامه‌ها با مراجعه به معتبرترين منابع و با استفاده از آخرين دستآوردهاي موجود در هر يک از آنها تهيه گرديد و اين پيش‌نويس‌ها در جلسات متعددي با حضور کارشناسان بررسي و تصويب، سپس به تأييد شوراي عالي مرکز رسيده است و در حال تنظيم و آماده‌سازي براي عرضه عمومي است.

فايده شيوه‌نامه‌ها:

اولا: زمينه استفاده از اين نوع تحقيق يا تتبّع را در ساير رشته‌هاي تخصصي و ساير مراكز تحقيقاتي فراهم مي‌آورد؛

ثانياً: اين شيوه‌نامه‌ها يكنواخت بودن و مطابق بودن همه تحقيقات پژوهشگران را با معيارهاي پيشنهادي و در نتيجه هماهنگ بودن آنها را با اهداف پيش‌بيني شده تضمين مي‌كند.

اين شيوه‌نامه‌ها دو دسته‌اند برخي از آنها براي تحقيقاتي است كه پيش از اين در ساير مراكز وجود داشته اما شيوه‌نامه‌اي مدون نداشته‌اند و در اين مركز در شيوه آنها تغييراتي قابل توجه صورت گرفته است و برخي ديگر شيوه‌نامه‌اي براي تحقيقات اِبداعي خود اين مركز است.

دستاوردها:

1)      شيوه‌نامه تدوين مقالات دائرة‌المعارفي

2)      شيوه‌نامه ويرايش فني و صوري

3)      شيوه‌نامه ويرايش نگارشي

4)      شيوه‌نامه تنظيم ارجاعات و فهرست منابع مقالات

5)      شيوه‌نامه گردش‌کار مقاله‌نويسي

6)      شيوه‌نامه كتاب‌سازي دائره‌المعارف