یکشنبه: 5 تیر 1401

پايه اين مرکز علمي و تحقيقي بر درک درست از نياز زمان و تکاليف گران حوزة مبارک قم بنا نهاده شده است (مقام معظم رهبري دام ظله) .:. مطالعه بيشتر     
فارسیEnglish

مقام معظم رهبری دام ظله العالی: دعوت جوان‌های ما به علوم عقلی بسیار مهم است/ فلسفه اسلامی باید گفتمان فلسفی دنیا شود.

مرکز پژوهشي دائره‌المعارف علوم عقلي اسلامي، نخستين مرکز دائره‌المعارفي در زمينه علوم عقلي اسلامي

تهيه شيوه‌نامه

تدوين شيوه‌نامه‌هاي تحقيقي

در راستاي تدوين مقالات مطلوب، افزون بر فعاليت‌هاي بنيادي و مقدماتي که تاکنون براي دستيابي به مقالات انجام شده است و هر كدام شيوه‌نامه خود را دارد، تدوين ضوابط و تنظيم شيوه‌نامه‌هاي مختلفي كه مستقيماً در تدوين مقالات و تنظيم دائرة‌المعارف مؤثر بلكه ضروري‌اند، در دستور کار اين مرکز قرار گرفت و حاصل اين تلاش تاکنون، تدوين و نهايي‌سازي چند شيوه‌نامه و آيين‌نامه بوده است كه عبارتند از:
1. شيوه‌نامه كتاب‌شناسي اجمالي (ثبت مشخصات نشر و...)؛
2. شيوه‌نامه استخراج موضوعات براي کتابشناسي تفصيلي؛
3. شيوه‌نامه شناسايي آثار مشاهير علوم عقلي اسلامي؛
4. شيوه‌نامه‌ توصيف منابع علوم عقلي اسلامي (تهيه فهرست تفصلي مطالب براي منابع) و نمايه سازي توصيف‌ها؛
5. شيوه‌نامه چكيده‌نويسي منابع علوم عقلي اسلامي و نمايه‌سازي چکيده‌ها؛
6. شيوه‌نامه نمايه بر متن؛
7. شيوه‌نامه تعيين کليدواژه‌؛
8. شيوه‌نامه تهيه فهرست و فهرستواره نسخه‌هاي عکسي؛
9. شيوه نامه تهيه اصطلاح نامه هاي علوم عقلي اسلامي؛
10. شيوه‌نامه اصطلاح‌يابي و تهيه اصطلاح نامه‌هاي عرفان ادبي؛
11. شيوه‌نامه مدخل‌گزيني اصطلاحات علوم عقلي اسلامي؛
12. شيوه‌نامه مدخل‌گزيني اعلام علوم عقلي اسلامي؛
13. شيوه‌نامه فرقه‌يابي و مدخل‌شناسي فرق كلامي؛
14. شيوه‌نامه منبع‌گزيني مقالات فرهنگ‌نامه‌هاي علوم عقلي اسلامي؛
15. شيوه‌نامه تهيه پرونده علمي؛
16. شيوه‌نامه تدوين مقالات دائرةالمعارف‌هاي تخصصي اصطلاحات علوم عقلي اسلامي؛
17. شيوه‌نامه ويرايش فني و صوري؛
18. شيوه‌نامه ويرايش نگارشي؛
19. شيوه‌نامه تنظيم ارجاعات و فهرست منابع مقالات؛
20. آيين‌نامه گردش‌کار مقاله‌نويسي؛
21. آيين‌نامه‌هاي ارزيابي مقالات.

فايده شيوه‌نامه‌ها:

اولا: زمينه استفاده از اين نوع تحقيق يا تتبّع را در ساير رشته‌هاي تخصصي و ساير مراكز تحقيقاتي فراهم مي‌آورد؛
ثانياً: اين شيوه‌نامه‌ها يكنواخت بودن و مطابق بودن همه تحقيقات پژوهشگران را با معيارهاي پيشنهادي و در نتيجه هماهنگ بودن آنها را با اهداف پيش‌بيني شده تضمين مي‌كند.
اين شيوه‌نامه‌ها دو دسته‌اند برخي از آنها براي تحقيقاتي است كه پيش از اين در ساير مراكز وجود داشته اما شيوه‌نامه‌اي مدون نداشته‌اند و در اين مركز در شيوه آنها تغييراتي قابل توجه صورت گرفته است و برخي ديگر شيوه‌نامه‌اي براي تحقيقات اِبداعي خود اين مركز است.
پيش‌نويس اين شيوه‌نامه‌ها با مراجعه به معتبرترين منابع و با استفاده از آخرين دستاوردهاي موجود در هر يک از آنها تهيه گرديد و اين پيش‌نويس‌ها در جلسات متعددي با حضور کارشناسان بررسي و تصويب و غالب آنها  به تأييد شوراي عالي مرکز رسيده است و بعضي از مهمترين آنها در حال تنظيم و آماده‌سازي براي عرضه عمومي است. «شيوه نامه توليد فني کتاب» نيز از نيازهاي ضروري براي تعريف نظام کتاب سازي دائرةالمعارف‌هاست، تدوين اين شيوه نامه نيز در دستور کار قرار دارد. 
پيام‌رسان ايتا
پيام‌رسان سروش