پرونده علمي منطق

الف) تعريف پرونده علمي

پرونده‌ علمي مجموعه‌اي است مشتمل براطلاعات مختلف در باب هر يک از مدخل‌هاي دائره‌المعارفي، از جمله فهرست منابع مربوط به آنها، نشاني محل درج مطالب، و متون انتخاب شده از منابع مهم، طبق ضوابط مندرج در شيوه‌نامه تهيه پرونده‌هاي علمي.

جهت اطلاع بيشتر درباره پرونده علمي اينجا را کليک کنيد

ب) معرفي واحد پرونده علمی منطق

مرکز پژوهشي دائره‌المعارف علوم عقلي اسلامي، وابسته به مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره) عهده‏‌دار تدوين فرهنگ‏‌نامه‏‌هاي تخصصي و دائره‌المعارف علوم عقلي اسلامي است؛ به گونه‏‌اي که بازتاب ميراث علمي گذشتگان اين علوم باشد. از جمله علوم عقلی اسلامی، علم منطق می­باشد. در راستای اهداف این مرکز به جهت جامعیت و دقت و اتقان خاص و صرفه جوئی در وقت و هزینه، در واحد فرهنگ­نامه منطق، واحد پرونده علمی منطق تأسیس شد.

ج) اهداف واحد پرونده علمی منطق

این واحد در فعاليت‌هاي خود به سوي دو هدف ذيل، به پيش مي‌رود:

 1. هدف اصلي و کاربردی: در راستای اهداف پرونده علمی مبنی بر غنی­سازی مقالات دائره‌المعارف، تشکیل پرونده­های علمی منطق در دست اجراء قرار گرفته است.
 2. هدف ثانويه: عرضه جداگانه پرونده­های علمی منطق به صورت نرم­افزار و مجموعه مجلد، یک خدمت شایسته در جهت ارتقای سطح علمی جامعه خواهد بود.

د) گستره منابع پرونده­های علمی منطق

قلمرو پرونده­های علمی منطق، تمام منابع مصوب واحد فرهنگ­نامه منطق و همچنین منابع غیر مصوب امّا دارای مطالب مهّم را در بر میگیرد. بنابراین شامل منابع قدماء و متأخرین و معاصرین، اسلامی و غیر اسلامی، فارسی و عربی و لاتین خواهد بود.

هـ) دستاوردها

 1. تشکیل 122 پرونده فیزیکی برای 174 مدخل دائره المعارفی. (برای مدخل­هایی که مطالب مشترک و یا قریب به هم دارند، پرونده مشترک تشکیل شده است.)
 2. تهیه حدود 122 پرونده دیجیتال مطابق با پرونده فیزیکی 

اسامي اين پرونده‌ها به شرح زير مي‌باشد:

 

مفهوم

وهمیات

یقین

مواضع

نقض

وجدانيات

مفاوضات خطابيه

مقدمة القياس

منطق

مصادرة علي مقابل مطلوب

قياس استثنائي

ذاتي

فصل

قانون

فطريات

علم

استقراء

خطابه ، انواع

مصادرات، اصول متعارفه، اصول موضوعه

شعر ، بدیع ، محاکات

اعوان ، عمود

استدراجات

بديهيات

افتراض

التبكيت

برهان انّ و لّم

رسم

السبر و التقسيم ، طريقة الدوران

خارجیات

اختلال در تعریف

التعريف بالمثال

تضايف

قياس

فكر

حدسيات

قضيه شرطيه

برهان

تصور ، تصدیق

لفظ مرکب

اجزاء العلوم و المبادی

المتصله

الرؤوس الثمانية

ترکیب

قياس اقتراني

الاقتراني الشرطي

قضیه محصوره

معدوله

جهل

قياس عكس

قياس دور

تمثيل

عرضي

جدل

حكم

دلالت ، دلالت وضعیه

متماثلان

قضيه

امکان عام

قضيه منحرفه

جنس

حسيات

قياس مركب

قياس خلف

امكان خاص

سور

موجهات

حمليه

قضيه حقيقيه

المنفصله

كيف القضية، الموجبة، السالبة

آداب المناظره و المحاوره

حمل

حمل اولی ذاتی و شایع صناعی

سالبة المحمول

التناقض

تقابل

قضيه ضروريه

الصدق

عكس مستوي

تضاد

مغالطه لفظی

القسمة

مشبهات

مبادي جدل

عكس نقيض

عقد الوضع

صناعات خمس

قياس مقسم

التحليل

قياس المقاومة

الخاصة

المطلب

آراء محموده، مشهورات

ادوات جدل

حجت ، دلیل

لفظ واحد

عرض لازم

العدم و الملكة

متباينات

مغالطه و عناد

شكل اول، دوم، سوم، چهارم

قياس ضمير

مختلطات

مسلمات

مجربات

اللفظ

المغالطات المعنوية

المدخل

نوع

متواطي و مشكك

متواترات

كلي

اسم، كلمه، ادات

قياس المساواة

انحاء تعليميه

مبادي الحجة

النسب الاربع

اوليات

مشاركة الحد و البرهان

حد

التعريف

 

 

  و) طرح‌هاي انجام شده و يا در دست اجرا در راستاي تحقق اهداف واحد
 1. تهیه و تدوین شیوه­نامه­ی پرونده علمی
 2. شناسائی منابع مصوب و غیر مصوبِ دارای مطالب مهم
 3. تشکیل پرونده­های فیزیکی و دیجیتال، بر اساس مدخلهای دائره المعارفی
 4. ارزیابی شکلی و محتوائی پرونده­های تشکیل شده
 5. تحویل پرونده به محققان جهت نگارش مقاله
 6. تبدیل پرونده­های فیزیکی به دیجيتال 

ز) مسئول واحد

 مهدی ملک­حسینی 

ح) همکاران واحد:

 1. محرمعلی ملکی
 2. رضا انصاری­زاد
 3. یوسف جعفری

تاريخ به روز رساني: 5/2/1394