یکشنبه: 5 تیر 1401

پايه اين مرکز علمي و تحقيقي بر درک درست از نياز زمان و تکاليف گران حوزة مبارک قم بنا نهاده شده است (مقام معظم رهبري دام ظله) .:. مطالعه بيشتر     
فارسیEnglish

مقام معظم رهبری دام ظله العالی: دعوت جوان‌های ما به علوم عقلی بسیار مهم است/ فلسفه اسلامی باید گفتمان فلسفی دنیا شود.

مرکز پژوهشي دائره‌المعارف علوم عقلي اسلامي، نخستين مرکز دائره‌المعارفي در زمينه علوم عقلي اسلامي

دوفصلنامه علمي - پژوهشي معارف منطقي

معرفي

معارف منطقي دوفصلنامه‌اي علمي ـ پژوهشي در زمينه منطق با رويکرد‌هاي ذيل است: منطق قديم (همچون: منطق ارسطويي، منطق مگاري و منطق رواقي) منطق اسلامي (همچون: منطق فارابي، منطق سينوي، منطق اشراقي، منطق صدرايي) منطق جديد (همچون: منطق گزاره‌ها، منطق محمولات، منطق موجهات و منطق ربط) و فلسفه منطق.

از اهداف جدي نشريه، مقايسه بين منطق قديم، منطق اسلامي و منطق جديد همراه با نقد و بررسي و نيز مباحث تاريخي و سير تطور آرا و بررسي ريشه‌هاي تحول آراي منطقي است. افزون بر اين، «معارف منطقي» در پي ارائه پژوهش‌هايي در زمينه رابطه منطق با علوم يا امور مرتبط مانند منطق و معرفت‌شناسي، منطق و زبان، و منطق در آيات و روايات است. ازاين‌رو، نشر و گسترش پژوهش‌هاي محققان در زمينه‌هاي يادشده را مايه مباهات مي‌دانيم.

پيش‌تر منطق از جمله موضوعات مورد بحث در نشريه معارف عقلي بود که از اين پس به صورت نشريه‌اي جداگانه منتشر خواهد شد


هيئت تحريريه به ترتيب حروف الفبا:

  • محمدعلي اژه‌اي (استاد دانشگاه اصفهان)
  • مرتضي حاج حسيني (دانشيار دانشگاه اصفهان)
  • سيد محمدعلي حجتي (دانشيار دانشگاه تربيت مدرس)
  • محمد حسين‌زاده (استاد مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره)
  • عسکري سليماني اميري (دانشيار مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره)
  • غلامرضا فياضي (استاد مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره)
  • عليرضا قائمي‌نيا (دانشيار پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي)
  • محمد لگنهاوسن (استاد مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره)
  • حسن معلمي (دانشيار دانشگاه باقرالعلوم عليه‌السلام)

صاحب‌امتياز:  مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني€
مدير مسئول: احمد ابوترابي
سردبير: عسکري سليماني اميري
مدير اجرايي: محمدعلي شريفي اسدي
ويراستار: علي خيري
همکار اجرايي حروف‌چين و صفحه آرا:  سید روح الله مهدوی راد 

راهنماي اشتراک:

دوفصلنامه‌ معارف منطقي، در راستاي تحقق اهداف و برنامه‌هاي فرهنگي خويش، آحاد انديشمندان، محققان، اساتيد، طلاب، دانشجويان و... را دعوت به بهره‌مندي از خدمات اشتراک به يکي ازدو روش زير مي‌نمايد.

الف) سامانه اينترنتي

جهت اشتراک اينترنتي اينجا را کليک کنيد

ب) اشتراک از طريق پست

بدين منظور، وجه اشتراک را به حساب سيبا 0105973001000 (بنام مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره) قابل پرداخت در سراسر کشور، واريز نموده و اصل فيش بانکي را همراه برگ درخواست اشتراک، ازطريق دورنگار(شماره ذيل) و يا پست به نشاني:قم، شهرک پرديسان، بلوار دانشگاه، بلوار شهيد مولوی، مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره) (ساختمان شماره 2)، مرکز پژوهشي دائرةالمعارف علوم عقلي اسلامي، دفتر دوفصلنامه معارف منطقي ارسال نماييد.

تلفن: 32808907(025) / دورنگار: 32808903(025) / E-Mail: Maaref@qabas.net
 

نام و نام خانوادگي / نام سازمان: ............................................................. نام پدر: .......................................... تاريخ‌تولد:.................................. ميزان تحصيلات: ............................................... متقاضي درخواست شماره‌هاي ............................. به تعداد ....................... نسخه، مبلغ واريزي: ....................................................... ريال

نشاني دقيق پستي/ (صندوق پستي): .................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
 
کدپستي: ...................................................... تلفن: .......................................................
همراه:.................................................. و .................................................................... E-Mail:
 
تاريخ: امضاء

جهت مطالعه محتواي نشريه و يا ارسال مقاله به سايت نشريات موسسه به آدرس http://manteghi.nashriyat.ir/ مراجعه کنيد.

به‌روز رسانی: 1397/5/23