دوفصلنامه علمی - پژوهشی معارف منطقی

معرفی

معارف منطقی دوفصلنامه‌ای علمی ـ پژوهشی در زمینه منطق با رویکرد‌های ذیل است: منطق قدیم (همچون: منطق ارسطویی، منطق مگاری و منطق رواقی) منطق اسلامی (همچون: منطق فارابی، منطق سینوی، منطق اشراقی، منطق صدرایی) منطق جدید (همچون: منطق گزاره‌ها، منطق محمولات، منطق موجهات و منطق ربط) و فلسفه منطق.

از اهداف جدی نشریه، مقایسه بین منطق قدیم، منطق اسلامی و منطق جدید همراه با نقد و بررسی و نیز مباحث تاریخی و سیر تطور آرا و بررسی ریشه‌های تحول آرای منطقی است. افزون بر این، «معارف منطقی» در پی ارائه پژوهش‌هایی در زمینه رابطه منطق با علوم یا امور مرتبط مانند منطق و معرفت‌شناسی، منطق و زبان، و منطق در آیات و روایات است. ازاین‌رو، نشر و گسترش پژوهش‌های محققان در زمینه‌های یادشده را مایه مباهات می‌دانیم.

پیش‌تر منطق از جمله موضوعات مورد بحث در نشریه معارف عقلی بود که از این پس به صورت نشریه‌ای جداگانه منتشر خواهد شد


هیئت تحریریه به ترتیب حروف الفبا:

  • محمدعلی اژه‌ای (استاد دانشگاه اصفهان)
  • مرتضی حاج حسینی (دانشیار دانشگاه اصفهان)
  • سید محمدعلی حجتی (دانشیار دانشگاه تربیت مدرس)
  • محمد حسین‌زاده (استاد مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره)
  • عسکری سلیمانی امیری (دانشیار مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره)
  • غلامرضا فیاضی (استاد مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره)
  • علیرضا قائمی‌نیا (دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی)
  • محمد لگنهاوسن (استاد مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره)
  • حسن معلمی (دانشیار دانشگاه باقرالعلوم علیه‌السلام)

صاحب‌امتیاز:  مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی€
مدیر مسئول: احمد ابوترابی
سردبیر: عسکری سلیمانی امیری
مدیر اجرایی: محمدعلی شریفی اسدی
ویراستار: علی خیری
همکار اجرایی حروف‌چین و صفحه آرا:  سید روح الله مهدوی راد 

راهنمای اشتراک:

دوفصلنامه‌ معارف منطقی، در راستای تحقق اهداف و برنامه‌های فرهنگی خویش، آحاد اندیشمندان، محققان، اساتید، طلاب، دانشجویان و... را دعوت به بهره‌مندی از خدمات اشتراک به یکی ازدو روش زیر می‌نماید.

الف) سامانه اینترنتی

جهت اشتراک اینترنتی اینجا را کلیک کنید

ب) اشتراک از طریق پست

بدین منظور، وجه اشتراک را به حساب سیبا 0105973001000 (بنام مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) قابل پرداخت در سراسر کشور، واریز نموده و اصل فیش بانکی را همراه برگ درخواست اشتراک، ازطریق دورنگار(شماره ذیل) و یا پست به نشانی:قم، شهرک پردیسان، بلوار دانشگاه، بلوار شهید مولوی، مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) (ساختمان شماره 2)، مرکز پژوهشی دائرةالمعارف علوم عقلی اسلامی، دفتر دوفصلنامه معارف منطقی ارسال نمایید.

تلفن: 32808907(025) / دورنگار: 32808903(025) / E-Mail: Maaref@qabas.net
 
بهای اشتراک داخل کشور: سالانه (2 شماره) 360.000 ریال (تک‌شماره 180.000 ریال)

نام و نام خانوادگی / نام سازمان: ............................................................. نام پدر: .......................................... تاریخ‌تولد:.................................. میزان تحصیلات: ............................................... متقاضی درخواست شماره‌های ............................. به تعداد ....................... نسخه، مبلغ واریزی: ....................................................... ریال

نشانی دقیق پستی/ (صندوق پستی): .................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
 
کدپستی: ...................................................... تلفن: .......................................................
همراه:.................................................. و .................................................................... E-Mail:
 
تاریخ: امضاء

جهت مطالعه محتوای نشریه و یا ارسال مقاله به سایت نشریات موسسه به آدرس http://manteghi.nashriyat.ir/ مراجعه کنید.

به‌روز رسانی: 1397/5/23