یکشنبه: 5 تیر 1401

پايه اين مرکز علمي و تحقيقي بر درک درست از نياز زمان و تکاليف گران حوزة مبارک قم بنا نهاده شده است (مقام معظم رهبري دام ظله) .:. مطالعه بيشتر     
فارسیEnglish

مقام معظم رهبری دام ظله العالی: دعوت جوان‌های ما به علوم عقلی بسیار مهم است/ فلسفه اسلامی باید گفتمان فلسفی دنیا شود.

مرکز پژوهشي دائره‌المعارف علوم عقلي اسلامي، نخستين مرکز دائره‌المعارفي در زمينه علوم عقلي اسلامي

پرونده علمي عرفان نظري

 

الف) تعريف پرونده علمي

پرونده‌ علمي مجموعه‌اي است مشتمل براطلاعات مختلف در باب هر يک از مدخل‌هاي دائره‌المعارفي، از جمله فهرست منابع مربوط به آنها، نشاني محل درج مطالب، و متون انتخاب شده از منابع مهم، طبق ضوابط مندرج در شيوه‌نامه تهيه پرونده‌هاي علمي.

جهت اطلاع بيشتر درباره پرونده علمي اينجا را کليک کنيد

ب) معرفي واحد پرونده علمي عرفان نظري

اين واحد، کار خود را با هشت دانش آموخته دوره تربیت محقق عرفان، تحت اشراف فاضل ارجمند سید یدالله یزدانپناه، در مرداد ماه 1388 آغاز نمود و هم اکنون بیش از چهارده محقق به صورت فعال، در این واحد همکاری دارند.

ج) مسئول واحد:

  •  جناب آقاي دکتر مهدي کهنوجي

د) برخي از کارهای انجام شده در واحد پرونده علمی عرفان نظری:

  1. تهیه و تدوین شیوه نامه‌ی تشکیل پرونده علمی
  2. گزینش 92 نویسنده درجه اول و دوم از میان 400 شخصیت عرفانی در زمینه عرفان نظری.
  3. انتخاب 484 منبعِ درجه یک و دو از میان بیش از 1000 اثر عرفانی.
  4. شناسایی تمام نسخ موجود و قابل دسترس منابع عرفان نظری و انتخاب نسخ برتر آنها با استفاده از نسخه‌شناسان مرکز دائرة المعارف.
  5. تهیه فهرست منابع درجه یک و دو با تمام مشخصات کتابشناسی آنها.
  6. بررسی نرم‌افزارها و فایل‌‌‌های رایانه‌ای در مورد آثار انتخاب شده و معرفی آنها به محققان،‌ جهت سرعت و دقت در امور پژوهشی.
  7. واگذاری 235 مدخل عرفان نظری جهت تشکیل پرونده علمی.
  8. تحویل فایل نرم افزار پرونده علمی 43 مدخل به محققان جهت تشکیل پرونده رایانه‌ای.
  9. تکمیل فایل نرم افزار پرونده علمی 23 مدخل.

هـ) برخي از پرونده‌های تشکیل شده:

ردیف

پرونده‌های تشکیل شده

1     

 حضرت الهيه (خاص)

2     

 حضرات کونیه

3     

 حضرات الهیه اسمائیه

4     

 حضرات خمس

5     

 حضرات میثاقیه

6     

 حضرت علمیه

7     

 حضرات کلیه

8     

 حضرات الرحمه

9     

 حضرت احدیت

10 

 حضرت واحدیت

11 

 حضرات اسماء

12 

 حضرات صفات

13 

 مراتب استیداعیه

14 

 کثرت اسماء وصفات

15 

 مراتب الهیه (عام)

16 

 مراتب کونیه

17   

 مراتب نکاح

18 

 مراتب الاسماء و الصفات

19 

 وحدت حقیقیه (عام)

20 

 تجلّی ذاتی (تجلّی اول)

21 

 مراتب سعادت

22 

 مراتب روح

23 

 تعیّن جلایی

24 

 تعیّن استجلایی

25 

مراتب ام الکتاب

26 

 کثرت مظاهر

27 

 کثرت شئون (عام)

28 

 احدیت اسم الهی

29 

 ظهور اجمالی و تفصیلی

30 

 ظهور حقیقت محمدی

31 

 وحدت ذاتی (احدی)

32 

 وحدت جمعی

33 

 وحدت در عین کثرت

34 

 وحدت حقیقی (حضرت وجوب)

35 

 کثرت حقیقی

36 

 کثرت نسبی (واحدیت)

37 

 وجود اضافی

38 

 احدیت ذاتی (اثباتی)

39 

 احدیت عین الجمع

40 

 مراتب قلب

41 

 مرتبه ختمیه

42 

 ظهورات عام

43 

 ظهور الحقّ فی الخلق

44 

 ظهور وجودی (ثبوتی)

45 

 وحدت

46 

 کثرت

47 

 مراتب تفصیل

48 

 تجلّی حبی

49 

 تجلّی اسمائی (ثبوتی)

50 

 تجلّی نوری

51 

 مکاشفه

52 

 احدیات (عام)

53 

 مرتبه ولایت

54 

 وحدت اعتدالی

55 

 التّجلّی الجمالی

56 

 تجلی تنزیهی

57 

 التجلي الاعظم

58 

 تجليات الاسمائيه الکليه

59 

 تجلّی وجودی (ثبوتی)

60 

 تجلی صوری

61 

 تجلّی اسمائی (اثباتی)

62 

 تجلی الظاهری (اثباتی)

63 

 تجلیات

64 

 تجلی شهودی (اثباتی)

65 

 تجلی شهادی

66 

 تعیّن ثانی

67 

 مراتب نزول و عروج

68 

 التعینات الاسمائیه

69 

 التعینات الالهیه

70 

 التعينت الفعليه

71 

 تعیّنات وجوبیه

72 

 التعينات المتبوعه

73 

 التعینات

74 

 التعين المقيد - فهرست جديد

75 

 التعینات المستجنه

76 

 الاسماء المستأثره

77 

 اسماء الکونیه

78 

 اسم الاسم

79 

 اسماء ذات (تعين ثاني)

80 

 اسماء جماليه

81 

 اسماء تنزيه

82 

 الاسماء التوقيفيه

83 

 الاسم الاعظم (العام)

84 

 الاسماء الذاتيه (تعين اول)

85 

 الاسماء الثبوتيه

86 

 الاسماء المتقابله

87 

 الاسماء

88 

 التعين العلمي

89 

 الاسماء الظاهره

90 

 الاسماء الاصليه

91 

 الاسماء الکليه

92 

الاسماء الغیر المعدوده (باید سوال کنند)

93 

ظهور الجمعی الاحدی الکمالی

94 

 مراتب التجلي

95 

ظهور احدیه الجمع

96 

مرتبه العلم

97 

مقام او ادنی

98 

 مقام قاب قوسين (ثبوتي)

99 

 مراتب الافعال

100                 

مقام الجمع بین التشبیه و التنزیه (ثبوتی)

101                 

مقام الجمع (الثبوتی)

102                 

مقام الحق

103                 

المقام النفسی العمائی

104                 

المقام الوحدة

105                 

مقام الاحديه

106                 

 الاعيان الممکنه

107                 

 الاعيان الثابته

108                 

 الاعيان

109                 

 الفيض (العام)

110                 

الفيض الاقدس

111                 

الفيض المقدس

112                 

الفيض (الاثباتي)

113                 

 التعين الکلي

114                 

الفيض المددي

115                 

الفيض الارادي

116                 

العطاء الذاتي

117                 

الاحديات (العام)

118                 

الحقائق

119                 

الحقائق السريه

120                 

الفيض الايجادي (مقابل امري)

121                 

الحقائق الاصليه

122                 

الحقائق الغيبيه

123                 

الاسم العليم

124                 

التجلی المحبوبی

125                 

 الاسم النور

126                 

مقام المطاوعه

127                 

الاسم الحق

128                 

الاسم الحق

129                 

 الاسم العظیم

130                 

الاسم القیوم

131                 

الاسم الکریم

132                 

الاسم المجید

133                 

الاسم المثبت

134                 

الاسم المومن

135                 

 الاسم الودود

136                 

 الاسم المضل

137                 

 الاسم الهادی


 

به‌روزرساني اطلاعات: 1397/5/24