شنبه: 9 مرداد 1400

پايه اين مرکز علمي و تحقيقي بر درک درست از نياز زمان و تکاليف گران حوزة مبارک قم بنا نهاده شده است (بخشي از فرمايشات مقام معظم رهبري «دام ظله» در حکم تنفيذ بنیانگذار فقید مؤسسه) .:. مطالعه بيشتر     
فارسیEnglish

مقام معظم رهبری دام ظله العالی: دعوت جوان‌های ما به علوم عقلی بسیار مهم است/ فلسفه اسلامی باید گفتمان فلسفی دنیا شود.

مرکز پژوهشي دائره‌المعارف علوم عقلي اسلامي، نخستين مرکز دائره‌المعارفي در زمينه علوم عقلي اسلامي

واحد فناوري اطلاعات

وظايف واحد:

  1.  تحليل، طراحي و ورود اطلاعات کليه نرم‌افزارهاي مورد نياز مرکز؛
  2.  پي‌گيري برنامه نويسي نرم‌افزارهاي مرکز تا مرحله انجام آن؛
  3. برنامه نويسي برخي نرم‌افزارهاي ساده؛
  4. انجام انواع گزارش‌گيري از بانک‌هاي اطلاعاتي مرکز.
  5. ...