معرفي نرم افزار کنزالحکمه

جهت استفاده از مجموعه نرم‌افزارهاي کنزالحکمه، مي‌توانيد فايل زير را که معرفي قابليت‌هاي فني نرم‌افزار مي‌باشد، دريافت نماييد.

ضمیمهاندازه
softwares.pdf741.05 کیلو بایت