شنبه: 27 مرداد 1397

پايه اين مرکز علمي و تحقيقي بر درک درست از نياز زمان و تکاليف گران حوزة مبارک قم بنا نهاده شده است.(بخشي از فرمايشات مقام معظم رهبري «دام ظله» در حکم تنفيذ رياست محترم مؤسسه) .:. مطالعه بيشتر     
فارسیEnglish

مقام معظم رهبری دام ظله العالیدعوت جوان های ما به علوم عقلی بسیار مهم است/ فلسفه اسلامی باید گفتمان فلسفی دنیا شود.

مرکز پژوهشي دائره‌المعارف علوم عقلي اسلامي، نخستين مرکز دائره‌المعارفي در زمينه علوم عقلي اسلامي

ثبت منابع لاتين

اهم فعاليت‌هاي اين واحد در سه زمينه:  الف) ثبت مشخصات منابع   ب) درجه‌بندي منابع  ج) استخراج موضوعات منابع مي‌باشد.

الف) ثبت مشخصات منابع :

تعريف
نوع اثر, پديدآوران, عنوان, مشخصات چاپ و نشر, زبان و محل نگهداري، از جمله اطلاعاتي است كه در اين نوع فعاليت‌ شناسايي و ثبت و استفاده و بازيابي آن به شكل رايانه‌اي و چاپي فراهم مي‌گردد.
هدف
اطلاع‌رساني نسبت به منابع علوم عقلي اسلامي ـ در حد اطلاعات شناسنامه‌اي ـ ‌به پژوهشگران علوم عقلي و مؤلفان مقالات فرهنگنامه و دائرهْْ‌المعارف.

قلمرو
‌أ) از جهت منبع؛
1. همه منابع علوم عقلي اسلامي، در حدّ امكان: منابع رشته‌هاي فلسفه، منطق، كلام، عرفان، معرفت‌شناسي، فلسفه‌هاي مضاف؛
2. منابع مهم و تأثيرگذار فلسفي، كلامي و عرفاني غير‌اسلامي، مرتبط با علوم عقلي اسلامي.
‌ب) از جهت زبان: منابع موجود در زبانهاي انگليسي، آلماني، فرانسوي، اردو، و... ؛
‌ج) از جهت كتابخانه: بعضي كتابخانه‌هاي مهم ايران و در صورت امكان، برخي كشورهاي ديگر مثل تركيه، هند، پاكستان و ... .

آمار
أ‌) تعداد كتب شناسايي و ثبت اطلاعات شده:  14051 منبع به زبان‌هاي انگليسي، فرانسوي، آلماني، اردو و غيره.
از اين تعداد 7104 منبع به صورت مستقيم و 6947 منبع به صورت غيرمستقيم از طريق كتابشناسي‌ها و كتاب‌نامه‌ها خصوصاً مجموعه Index Islamicus به شرح زير شناسايي و ثبت شده است:

شناسايي مستقيم:  منطق و فلسفه: 2362 عنوان؛     کلام: 2109 عنوان؛     فلسفه‌هاي مضاف: 1346عنوان؛     عرفان: 1287عنوان.

شناسايي غيرمستقيم: منطق و فلسفه: 3101عنوان؛     کلام: 1830عنوان؛     فلسفه‌هاي مضاف: 1194عنوان؛     عرفان: 822عنوان.


ب) تعيين درجه منابع 
تعريف
تعيين مقدار اهميت و اعتبار هر يك از منابع علوم عقلي اسلامي در چهار درجه بر اساس شيوه‌نامه مرکز.
هدف
‌أ) اطلاع رساني به پژوهشگران علوم عقلي؛
‌ب) تعيين دامنه تتبّع در نرم‌افزارهاي مربوط به كتاب‌شناسي‌هاي مختلف براي ايجاد سرعت و تسهيل در امر تحقيق؛
‌ج) استفاده از آن در تشخيص منابع مهمتر براي تحقيقات و برنامه‌هاي مختلف دائره‌المعارف از قبيلِ فهرست‌نويسي، چكيده‌نويسي، مدخل‌يابي، فرهنگ‌نامه‌ها، دائره‌المعارف و... .
قلمرو
همه منابع علوم عقلي اسلامي كه ثبت مشخصات آنها در مركز انجام شده است.
 

ج) استخراج موضوعات منابع (به صورت درختي)

تعريف
مراد از استخراج و ثبت موضوعات منابع، انتخاب عناوين مهم و كلّي رشته‌هاي مختلف علوم عقلي مطرح شده در هر يك از منابع، در حد معرفي اجمالي محتوايي يك منبع و ثبت آنها به صورت درختي با قابليت استفاده رايانه‌اي و در قالب كتاب است. 
 هدف
‌أ) قابل استفاده شدن كتاب‌شناسي‌ها، از طريق مشخص ساختن و تفكيك دقيق موضوعات منابع؛
‌ب) امكان تعيين دامنه تحقيق از طريق انتخاب موضوعات مورد نظر؛
‌ج) دست‌يابي آسان و سريع به محل درج مطالب منابع.

قلمرو
‌أ) منابع مهم در همه رشته‌هاي علوم عقلي؛
‌ب) موضوعات خاص در برخي رشته‌ها: مثل: موضوع تاريخ فلسفه و موضوعات مشابه آن؛
‌ج) منابع فارسي، عربي و لاتين (توضيحات منابع فارسي و عربي در قسمت ثبت منابع فارسي و عربي ذکر شده است)

دستآوردها:
تاکنون موضوعات 5987 کتاب و مقاله (به صورت درختي) به شرح زير استخراج و دسته‌بندي شده‌اند:
  • منطق و فلسفه:  -----------------------  2404عنوان
  • کلام: -------------------------------   1244عنوان
  • عرفان: -------------------------------  1139عنوان
  • فلسفه‌هاي مضاف: -----------------------  1200عنوان