یکشنبه: 5 تیر 1401

پايه اين مرکز علمي و تحقيقي بر درک درست از نياز زمان و تکاليف گران حوزة مبارک قم بنا نهاده شده است (مقام معظم رهبري دام ظله) .:. مطالعه بيشتر     
فارسیEnglish

مقام معظم رهبری دام ظله العالی: دعوت جوان‌های ما به علوم عقلی بسیار مهم است/ فلسفه اسلامی باید گفتمان فلسفی دنیا شود.

مرکز پژوهشي دائره‌المعارف علوم عقلي اسلامي، نخستين مرکز دائره‌المعارفي در زمينه علوم عقلي اسلامي

ثبت منابع لاتين

اهم فعاليت‌هاي اين واحد در سه زمينه:  الف) ثبت مشخصات منابع   ب) درجه‌بندي منابع  ج) استخراج موضوعات منابع مي‌باشد.

الف) ثبت مشخصات منابع:

تعريف
نوع اثر، پديدآوران، عنوان، مشخصات چاپ و نشر، زبان و محل نگهداري، از جمله اطلاعاتي است كه در اين نوع فعاليت‌ شناسايي و ثبت و استفاده و بازيابي آن به شكل رايانه‌اي و چاپي فراهم مي‌گردد.
هدف
اطلاع‌رساني نسبت به منابع علوم عقلي اسلامي ـ در حد اطلاعات شناسنامه‌اي ـ ‌به پژوهشگران علوم عقلي و مؤلفان مقالات فرهنگنامه و دائرةالمعارف.

قلمرو

الف) از جهت منبع:

  1. همه منابع علوم عقلي اسلامي، در حدّ امكان: منابع رشته‌هاي فلسفه، منطق، كلام، عرفان، معرفت‌شناسي، فلسفه‌هاي مضاف؛
  2. منابع مهم و تأثيرگذار فلسفي، كلامي و عرفاني غير‌اسلامي، مرتبط با علوم عقلي اسلامي.

‌ب) از جهت زبان: منابع موجود در زبان انگليسي.
‌ج) از جهت كتابخانه: بعضي كتابخانه‌هاي مهم قم و آستان قدس و مجلس شوراي اسلامي.

ب) تعيين درجه منابع: 

تعريف
تعيين مقدار اهميت و اعتبار هر يك از منابع علوم عقلي اسلامي در چهار درجه بر اساس شيوه‌نامه مرکز.
هدف
الف) اطلاع رساني به پژوهشگران علوم عقلي؛
‌ب) تعيين دامنه تتبّع در نرم‌افزارهاي مربوط به كتاب‌شناسي‌هاي مختلف براي ايجاد سرعت و تسهيل در امر تحقيق؛
‌ج) استفاده از آن در تشخيص منابع مهمتر براي تحقيقات و برنامه‌هاي مختلف دائره‌المعارف از قبيلِ فهرست‌نويسي، چكيده‌نويسي، مدخل‌يابي، فرهنگ‌نامه‌ها، دائره‌المعارف و... .

ج) استخراج موضوعات منابع (به صورت درختي):

تعريف
مراد از استخراج و ثبت موضوعات منابع، انتخاب عناوين مهم و كلّي رشته‌هاي مختلف علوم عقلي مطرح شده در هر يك از منابع، در حد معرفي اجمالي محتوايي يك منبع و ثبت آنها به صورت درختي با قابليت استفاده رايانه‌اي و در قالب كتاب است. 
 هدف
‌الف) قابل استفاده شدن كتاب‌شناسي‌ها، از طريق مشخص ساختن و تفكيك دقيق موضوعات منابع؛
‌ب) امكان تعيين دامنه تحقيق از طريق انتخاب موضوعات مورد نظر؛
‌ج) دست‌يابي آسان و سريع به محل درج مطالب منابع.

قلمرو
الف) منابع مهم در همه رشته‌هاي علوم عقلي؛
‌ب) موضوعات خاص در برخي رشته‌ها: مثل: موضوع تاريخ فلسفه و موضوعات مشابه آن؛
‌ج) منابع فارسي، عربي و لاتين (توضيحات منابع فارسي و عربي در قسمت ثبت منابع فارسي و عربي ذکر شده است).

دستآوردها:
كتابشناسي‌ها در دو قالب اجمالي و تفصيلي منتشر خواهند شد كه در اجمالي به مشخصات شناسنامه‌اي كتاب و معرفي موضوع كلي و غالب منبع اكتفا شده است اما در كتابشناسي تفصيلي به معرفي محتواي منبع نيز پرداخته شده است. بدين صورت كه مطالب اصلي هر صفحه با يك نمايه و آوردن صفحه آن مشخص شده است و در فهرست موضوعات تمام نمايه‌ها در زير كليدواژه خاص خود قابل دست‌يابي هستند:
الف) کتاب‌شناسي‌هاي اجمالي:
تعداد كتب شناسايي و ثبت اطلاعات شده:  12420 منبع به زبان‌هاي انگليسي، فرانسوي، آلماني، اردو و غيره.

از اين تعداد 7643 منبع به صورت مستقيم و 4777 منبع به صورت غيرمستقيم از طريق كتابشناسي‌ها و كتاب‌نامه‌ها خصوصاً مجموعه Index Islamicus به شرح زير شناسايي و ثبت شده است:

شناسايي مستقيم: منطق و فلسفه: 2580 عنوان؛ کلام: 2235 عنوان؛ فلسفه‌هاي مضاف: 1535 عنوان؛ عرفان: 1293 عنوان.

شناسايي غيرمستقيم: منطق و فلسفه: 1498 عنوان؛ کلام: 1590 عنوان؛ فلسفه‌هاي مضاف: 964 عنوان؛ عرفان: 725 عنوان.

ب) کتاب‌شناسي‌هاي تفصيلي:

تاکنون موضوعات 5621 کتاب و مقاله (به صورت درختي) به شرح زير استخراج و به ترتيب زير آماده چاپ و عرضه است:

  • منطق و فلسفه:  -----------------------  2214 عنوان
  • کلام: -------------------------------   1068 عنوان
  • عرفان: -------------------------------  1139 عنوان
  • فلسفه‌هاي مضاف: -----------------------  1200 عنوان
تاريخ به‌روزرساني: 1397/07/15