یکشنبه: 5 تیر 1401

پايه اين مرکز علمي و تحقيقي بر درک درست از نياز زمان و تکاليف گران حوزة مبارک قم بنا نهاده شده است (مقام معظم رهبري دام ظله) .:. مطالعه بيشتر     
فارسیEnglish

مقام معظم رهبری دام ظله العالی: دعوت جوان‌های ما به علوم عقلی بسیار مهم است/ فلسفه اسلامی باید گفتمان فلسفی دنیا شود.

مرکز پژوهشي دائره‌المعارف علوم عقلي اسلامي، نخستين مرکز دائره‌المعارفي در زمينه علوم عقلي اسلامي

واحد طرح و برنامه

می‎توان گفت واحد طرح و برنامه یکی از واحدهای کلیدی و پر مسئولیت بوده و نقش بسزایی در کارآمدی مرکز دارد. این واحد مسئولیت برنامه‌ریزی و پی‌گیری اجرای طرح‌های مناسب در جهت تحقق اهداف کلان و سیاست‌های مرکز پژوهشی دائره‎المعارف علوم عقلی اسلامی را برعهده دارد. در این راستا و با توجه به اهداف و برنامه‌های مرکز به برخی از فعالیتهای واحد طرح و برنامه اشاره می‎شود:


هدف کلان:

فراهم کردن زمینه مناسب جهت تحقق چشم اندازها، اهداف و سیاستهای مرکز
 

برنامه‌های اجرایی واحد طرح و برنامه:

تدوین برنامه های بلند مدت و کوتاه مدت، برای تحقق اهداف و سیاست‎های مرکز

پی‌گیری اجرای برنامه‌های مصوب مرکز و شناسایی نقاط قوت و ضعف برنامه‌ها و اصلاح آنها

ایجاد فضای مطلوب همکاری و همفکری با هدف دستیابی به راهکارهای اجرایی در هر یک از واحدهای مرکز

مدیریت تهیه آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و گردش‌کارهای موردنیاز واحدهای مختلف مرکز

تهیه شرح وظایف واحدهای مرکز

تدوین گزارش عملکرد سالیانه مرکز