اصطلاح‌نامه فلسفه دين و کلام جديد

واحد اصطلاح‌نامه فلسفه دين و کلام جديد

شکل­‌گيري واحد فلسفه دين

واحد اصطلاح‌نامه فلسفه دين و کلام جديد، يکي از واحدهاي اصطلاح‌نامه‌اي مرکز پژوهشي دايرةالمعارف علوم عقلي اسلامي است که جهت تدوين فرهنگ‌نامه و دايرةالمعارف فلسفه دين و کلام جديد راه‌اندازي شده است. مقدمات شکل گيري اين واحد به اواخر سال 1388 برمي‌گردد که به تصميم معاونت مطالعات و تحقيقات مرکز کار منبع‌شناسي فلسفه دين و کلام جديد آغاز گرديد و در اين مرحله بيش از 200 منبع شناسائي شد تا جهت بررسي آنها و تصويب منابع جهت اصطلاح يابي به شوراي علمي فلسفه دين ارائه گردد.

تصويب منابع

اولين جلسه شوراي علمي فلسفه دين جهت بررسي منابعِ شناسائي شده، در تاريخ 9 خرداد 1389 تشکيل گرديد و با دو جلسه ديگر در همين ماه ادامه يافت و طي سه جلسه منابع گردآوري شده بررسي گرديد و از ميان منابع کتابشناسي شده، 109 عنوان به تصويب اعضاي شوراي علمي رسيد.

اصطلاح يابي

بلافاصله پس از تصويب منابع کار اصطلاح­يابي از شهريور 1389 آغاز گرديد و تاکنون حدود 95 عنوان اصطلاح­يابي شده و بالغ بر 27 هزار اصطلاح استخراج گشته و اين اصطلاحات در برنامه درختواره مرکز دايرةالمعارف وارد شده است. البته بيشتر منابع باقيمانده نيز اصطلاح­يابي شده و مرحله ورود اطلاعات به برنامه درختواره فلسفه دين را طي مي‌کند.چ

مرحله بررسي اصطلاحات خام

بررسي اصطلاحات استخراج شده از منابع درجه اول فلسفه دين و کلام جديد با تشکيل شوراي علمي فلسفه دين در آبان ماه 1391، آغاز گرديده و اين کار ادامه دارد و تاکنون بيش از هزار اصطلاح مورد بررسي قرار گرفته و از اين ميان حدود 480 اصطلاح مصوب گرديده است. در اين مرحله کار اصلي تدوين چارچوب کلي و اصطلاحات رأس فلسفه دين و کلام جديد بود که در طي 42 جلسه به انجام رسيده است.

اصطلاحات تصويب شده پنج عنوان مي­تواند پيدا کند: اصطلاح اعم، اصطلاح اخص، اصطلاح مرجح، اصطلاح نامرجح و اصطلاح وابسته.

کارهاي صورت گرفته در واحد فلسفه دين :

1. کتاب‌شناسي فلسفه دين و کلام جديد: هدف از کتاب­‌شناسي برگزيدن منابع معتبر براي مدخل يابي بوده است اما نتيجه کار پس از ويرايش مي­تواند طي کتابي تدوين و به جامعه علمي عرضه گردد.

2. اصطلاح يابي 95 منبع از منابع مصوب فلسفه دين و کلام جديد و استخراج بالغ بر 27000 اصطلاح.

3. تهيه چارچوب کلي براي فلسفه دين و کلام جديد. ( به صورت نمودار درختي)

4. تهيه کتابخانه ديجيتال از منابع مصوب فلسفه دين. (برنامه کنزالحکمه)

5. برگزاري 42 جلسه شوراي علمي فلسفه دين و کلام جديد.

6. بررسي بيش از 2000 اصطلاح از 27000  اصطلاح استخراج شده، و تصويب 480 اصطلاح

دستاوردهاي واحد

برنامه کنزالحکمة فلسفه دين (کتابخانه ديجيتال فلسفه دين و کلام جديد)

برنامه­‌هاي در دست اجرا:

برنامه واحد فلسفه دين و کلام جديد ادامه برگزاري جلسات جهت بررسي اصطلاحات گردآوري شده و روابط اصطلاحات مصوب مي­‌باشد که ممکن است بيش از دو سال به طول انجامد پس از مشخص شدن روابط اصطلاحات فلسفه دين، نوبت به مرحله بررسي و تعيين وضعيت مدخل­‌هاي فرهنگ­‌نامه­‌اي و دايرة­المعارفي فلسفه دين و کلام جديد خواهد رسيد.

اعضاي شوراي علمي فلسفه دين و کلام جديد

 ناظر علمي: دکتر محمود فتحعلي

ساير اعضاء: آقايان دکتر ابوالفضل ساجدي، دکتر حسن يوسفيان، دکتر يوسف دانشور نيلي، دکتر احمدحسين شريفي، و دکتر محمد جعفري.

مسئول واحد: حجت الاسلام محمد صمدپورآذر شربياني

به روز رساني شده در تاريخ 1393/3/11