واحد آموزش

برگزاری دوره‌های آموزشی و تربیت نیروی علمی مورد نیاز
هدف:
رفع نیازهای علمی و مهارتی در مواردی كه نیروی متناسب با نیازهای مركز در جامعه علمی وجود ندارد یا زمینه استفاده از آنها فراهم نیست و یا استفاده از آنها مستلزم هزینه و زمانی بیشتر از تربیت نیروی مناسب است.
 
دوره‌های برگزارشده:
1) دوره تربیت محقق عرفان اسلامی
تــــعداد دوره‌هــا:
3 دوره
تعداد دانش‌پژوهان هر دوره:
بین 15 تا 20 نفر
تعداد واحدهای درسی هر دوره:
حدود 80 واحد
طول هر دوره:
6 ترم تحصیلی + 2 ترم تدوین پایان‌نامه
نکته:
برگزاری سه دورة آموزشی و پژوهشی پیشرفته عرفان اسلامی با حدود هشتاد واحد آموزشی و پژوهشی در حكمت متعالیه، عرفان نظری، عرفان عملی، عرفان ادبی، عرفان تطبیقی (با شریعت و عرفانهای شرقی و غربی)، معرفت‌شناسی، فلسفه عرفان، مبانی عرفان، با پیش‌بینی همه ابعاد لازم در عرفان اسلامی و با كنترل دقیق از جهت رعایت كامل موازین شریعت (كتاب، سنت و عقل) از اموری بی‌سابقه در حوزه‌های علمیه و دانشگاه‌های كشور است. واحدها، سرفصل‌ها و تجارب به‌دست‌آمده در این بخش از مركز، قابل الگو قرار گرفتن در سایر مراکز آموزشی و پژوهشی است.
2) دوره تربیت محقق منطق
تعداد دوره ها:
2 دوره
تعداد دانش‌پژوه‌هان:
15تا 20 نفر
تعداد واحدهای درسی دوره اول:
50واحد
تعداد واحدهای درسی دوم دوم:
22واحد
طول دوره اول:
4 ترم تحصیلی
طول دورة دوم:
2 ترم تحصیلی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
نکته:
با توجه به اینكه منطق، ابزاری برای بحث‌های عقلی (فلسفی، كلامی، اصولی و عرفانی) است و اهمیت ویژه آن در معرفت‌شناسی صرفاً در سال‌های اخیر مورد توجه قرار گرفته است در حوزه‌های علمیه، انگیزه كمتری برای آموزش تخصّصی منطق وجود داشته و به همین دلیل، حوزه علمیه با كمبود جدی متخصص در منطق روبروست، این مركز پس از شروع به كار فرهنگ‌نامه منطق، متوجه این مشكل شد و برای رفع نیازهای پژوهشی خود در صدد برآمد تا دوره‌ای تخصصی در منطق برگزار كند. برگزاری دوره تخصصی منطق در حوزه علمیه قم ‌بی‌سابقه است.
 
3) آموزش‌های مختلف رایانه‌ای در موارد لازم؛
4) آموزش كتابداری و رده‌بندی برای كارمندان كتابخانه؛
5) آموزش شیوه‌های مدیریت برای مدیران مرکز؛
6) آموزش نویسندگی به نویسندگان مقالات فرهنگ‌نامه و دائره‌المعارف؛
*لازم به ذكر است به جز آموزش عرفان و منطق كه دوره‌ای طولانی و تمام‌وقت است سایر آموزش‌ها، محدودتر و در ضمن خدمت خواهد بود.