واحد اصطلاح‌نامه فلسفه

تعریف واحد و هدف از راه‌اندازی آن

این واحد زیرگروه اصطلاح‌یابی و مدخل‌شناسی است که با اهداف زیر راه‌اندازی شده است:
1. استخراج اصطلاحات فلسفی همراه با تعاریف آن در راستای تدوین اصطلاح‌نامه؛
2. تعیین جایگاه هر اصطلاح در کل فلسفه تحت عنوان روابط اصطلاحنامه‌ای که نتیجه آن درختواره فلسفه است؛
3. تعیین مدخلهای دائره‌المعارفی و فرهنگنامه‌ای با نظر به تعاریف و روابط اصطلاحات در راستای تهیه و زمینه‌سازی تدوین مقالات فرهنگنامه‌ای و دائره‌المعارفی
 
کارهای انجام‌شده
1. استخراج حدود 30هزار اصطلاح از بیش از 150 عنوان کتاب فلسفی و بررسی بیش از 20هزار آن همراه با تهیه درختواره‌ها و تعیین مداخل؛
2. تکمیل روابط و تعاریف و مداخل اصطلاحات اشراقی و توزیع نرم‌افزار حکمت الاشراق؛
3. تکمیل روابط و تعاریف اصطلاح‌نامه فلسفه با بیش از 13هزار اصطلاح فلسفی؛
4. استخراج قواعد فلسفی، مستندسازی و دسته بندی آنها مطابق سرفصل‌های فلسفه (بیش از 3هزار قاعده فلسفی)؛
کارهای در دست اقدام
* بررسی مداخل دائره‌المعارف؛