یکشنبه: 5 تیر 1401

پايه اين مرکز علمي و تحقيقي بر درک درست از نياز زمان و تکاليف گران حوزة مبارک قم بنا نهاده شده است (مقام معظم رهبري دام ظله) .:. مطالعه بيشتر     
فارسیEnglish

مقام معظم رهبری دام ظله العالی: دعوت جوان‌های ما به علوم عقلی بسیار مهم است/ فلسفه اسلامی باید گفتمان فلسفی دنیا شود.

مرکز پژوهشي دائره‌المعارف علوم عقلي اسلامي، نخستين مرکز دائره‌المعارفي در زمينه علوم عقلي اسلامي

واحد تايپ و بايگاني اسناد علمي

در اين قسمت تايپ، تصحيح و مقابلة فيش‌ها و ساير اسناد علمي صورت مي‌گيرد.

در حال حاضر با 3 نيروي ساعتي و چند نيروي پروژه‌اي اين وظيفه در حال پيگيري است. بعد از تايپ شدن، کليه اسناد بايگاني شده و در مواقع لزوم در اختيار محققين قرار داده مي‌شود.